Довідник з митного оформлення та митного контролю за товарами подвійного використання.

Довідник з митного оформлення та митного контролю за товарами подвійного використання.

Проект став можливим завдяки фінансуванню Українським Науково-Технологічним Центром (УНТЦ) за кошти Представництва ЄС в Україні. Виконано Науково-технічним центром експорту та імпорту спецтехнологій, техніки та матеріалів (НТЦ).

Розділ 1. Короткий огляд міжнародного та національного законодавства
          1.1. Короткий огляд міжнародного законодавства
              1.1.1. Резолюція Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй 1540
              1.1.2. Режими експортного контролю
          1.2. Короткий огляд національного законодавства

Розділ 2. Структура митної служби та функції її структурних підрозділів
          2.1. Етапи розвитку та становлення митної справи в незалежній Україні
          2.2. Особливості, цілі та завдання митної справи в Україні
          2.3. Митні економічні зони
          2.4. Контрольована доставка

Розділ 3. Основні митні процедури
          3.1. Митні режими
          3.2. Митні формальності
          3.3. Особливості митного оформлення контрольованих товарів

Розділ 4. Класифікатор митних документів
          4.1. Види митної декларації
          4.2. Транспортні документи
          4.3. Інші документи, що підтверджують право власності / володіння або використання / випуск товарів

Розділ 5. Перевезення стратегічних товарів, а також небезпечних вантажів
          5.1. Дозволи, передбачені міжнародними та двосторонніми угодами
          5.2. Загальні принципи міжнародних автомобільних перевезень вантажів
          5.3. Певні товари подвійного використання як небезпечні вантажі
          5.4. Правила перевезення небезпечних вантажів через митну територію

Розділ 6. Система управління ризиками стосовно товарів, що підлягають митному оформленню
          6.1. Короткий огляд системи управління ризиками
          6.2. Виявлення та оцінка ризиків
          6.3. Профілі ризику
          6.4. Власник ризику та управління ризиками
          6.5. Діяльність після аудиту (виконання посадовими особами митних формальностей, визначених за результатами застосування СУР)
          6.6. Програма контролю контейнерів (CCP)

Розділ 7. Взаємодія митної служби з органами влади, установами та зацікавленими сторонами
          7.1. Міжвідомче співробітництво
          7.2. Взаємовідносини митного органу зі сторонами

Розділ 8. Відповідальність за порушення митних правил та процедур

Розділ 9. Національна товарна номенклатура зовнішньоекономічних справ
          9.1. Сутність національної товарної номенклатури зовнішньоекономічних справ
          9.2. Правила визначення товарних кодів
          9.3. Попередні рішення

Розділ 10. Контрольні списки
          10.1. Структура контрольних списків
          10.2. Пошук товарів у контрольних списках
          10.3. Як користуватися кореляційною таблицею
          10.4. Використання відкритих джерел та спеціальних програм
              10.4.1. Контрольні списки
              10.4.2. Санкційна політика

Розділ 11. Практичні приклади
          11.1. Практичні приклади ідентифікації товарів подвійного використання
          11.2. Пояснення для митних працівників щодо первинної ідентифікації товарів подвійного використання

Посилання та джерела

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ