Корисні посилання

Сайт Державної митної служби України
Головна сторінка розділу "Законодавство України"
Сайт Держекспортконтролю України

Використані джерела

Міжнародні договори

Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП) 1975 року (укр/рос) ООН; Конвенція, Зразок, Правила [...] від 14.11.1975//  Офіційний вісник України від 26.01.2007 — 2007 р., № 3, стор. 259

Конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень (укр/рос) ІКАО; Конвенція, Міжнародний документ від 28.05.1999 // Офіційний вісник України  від 15.05.2009 — 2009 р., № 33, / № 100, 2008, ст.3295 /, стор. 169

Конвенція Організації Об’єднаних націй про морське перевезення вантажів 1978 року (Гамбургскі правила) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.cc/law/document/read/995_391

Угода про Міжнародне залізничне вантажне сполучення (УМВС) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.cc/law/document/read/998_011

Закони України

Митний кодекс України від 13 березня 2012 року № 4495 VІ // Відомості Верховної Ради України. — 2012 — № 44—48. – ст. 552

Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. — 2011. – №13-14, №15-16, №17 ст. 112

Про Митний тариф України: Закон України від 04.06.2020 № 674-IX // Відомості Верховної Ради (ВВР) – 2020 – № 42, ст.344

Про Митний тариф України: Закон України від 19.10.2022 № 2697-IX // Голос України від 24.11.2022  — № 239

Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту Закон України від 22.12.1998 № 330-XIV // Урядовий кур'єр від 18.02.1999

 Укази Президента України

Про Міжвідомчу комісію з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю Указ Президента України; Положення, Склад колегіального органу від 05.03.2007 № 180/2007 // Урядовий кур'єр  від 28.03.2007 — № 55

 Постанови Кабінету Міністрів України

Про затвердження положень про Державну податкову службу України та Державну митну службу України: Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 06.03.2019 № 227 // Урядовий кур'єр  від 20.03.2019 — № 54

Про затвердження переліку пунктів пропуску через державний кордон, через які здійснюється переміщення товарів військового призначення та ядерних матеріалів: Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 17.11.2010 № 1057 // Урядовий кур'єр від 24.11.2010 — № 220

Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними Постанова Кабінету Міністрів України; Схема, Форма типового документа, Декларація, Перелік від 21.05.2012 № 451 // Урядовий кур'єр  від 30.05.2012 — № 95

Про затвердження Порядку митного оформлення військової техніки, у тому числі військових транспортних засобів, які перетинають митний кордон України Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Доручення, Перелік від 18.01.2003 № 63 // Офіційний вісник України від 07.02.2003 — 2003 р., № 4, стор. 280

Деякі питання, пов'язані із застосуванням митних декларацій окремих типів Постанова Кабінету Міністрів України; Положення, Структура, Форма типового документа, Заява, Форма від 05.08.2020 № 681 // Урядовий кур'єр  від 07.08.2020 — № 151

Питання, пов'язані із застосуванням митних декларацій Постанова Кабінету Міністрів України; Положення, Форма типового документа, Заява, Реєстр, Форма, Перелік від 21.05.2012 № 450 // Урядовий кур'єр  від 30.05.2012 — № 95

Про затвердження складу Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі Постанова Кабінету Міністрів України; Склад колегіального органу від 18.04.2012 № 310 // Урядовий кур'єр від 24.04.2012 — № 74.

Про затвердження Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю Постанова Кабінету Міністрів України; Положення, Форма типового документа від 27.05.1999 № 920 // Офіційний вісник України  від 18.06.1999 — 1999 р., №22, стор. 97

 Накази центральних органів виконавчої влади

Про початок здійснення митницями як відокремленими підрозділами Державної митної служби України покладених на них функцій і повноважень з реалізації державної митної політики, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань митної справи: Наказ Державної митної служби України від 30 червня 2021 року № 472  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://customs.gov.ua/en/documents/pro-pochatok-zdiisnennia-mitnitsiami-iak-vidokremlenimi-pidrozdilami-derzhavnoyi-mitnoyi-sluzhbi-ukrayini-pokladenikh-na-nikh-funktsii-i-povnovazhen-234

Про затвердження Порядку заповнення митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності  Мінфін України; Наказ, Порядок від 28.05.2012 № 614 // Офіційний вісник України  від 20.07.2012 — 2012 р., № 52, стор. 165

Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа Мінфін України; Наказ, Порядок, Форма [...] від 30.05.2012 № 631 //Офіційний вісник України від 31.08.2012— 2012 р., № 64, стор. 63

Про затвердження Порядку використання в митних органах дозволів і висновків Державної служби експортного контролю України та їх електронних копій: Мінфін України; Наказ, Порядок від 30.05.2012 № 649  // Офіційний вісник України  від 27.08.2012 — 2012 р., № 63, стор. 164

Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій за формою єдиного адміністративного документа: Мінфін України; Наказ, Порядок, Перелік від 30.05.2012 № 651 // Офіційний вісник України від 31.08.2012 — 2012 р., № 64, стор. 94

Про виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму Мінфін України; Наказ, Порядок, Інструкція [...] від 31.05.2012 № 657 // Офіційний вісник України від 29.10.2012 — 2012 р., № 80, стор. 66

Про затвердження відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій Мінфін України; Наказ, Класифікатор від 20.09.2012 № 1011 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1011201-12#Text

Про затвердження Порядку виконання митних формальностей на морському та річковому транспорті Мінфін України; Наказ, Порядок, Форма типового документа від 10.03.2015 № 308 // Офіційний вісник України  від 26.05.2015 — 2015 р., № 39, стор. 111

Про затвердження Порядку роботи митних органів при вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України Мінфін України; Наказ, Порядок, Форма [...] від 30.05.2012 № 650 // Офіційний вісник України  від 31.08.2012 — 2012 р., № 64, стор. 80

Про затвердження Порядку видачі свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами Мінфін України; Наказ, Порядок, Журнал [...] від 09.10.2012 № 1064 // Офіційний вісник України від 26.11.2012 — 2012 р., № 88, стор. 66

Про затвердження Порядку взаємодії структурних підрозділів та територіальних органів Державної фіскальної служби України із Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень ДФС під час проведення досліджень (аналізів, експертиз), Нормативів взяття проб (зразків) товарів для проведення дослідження (експертизи), форм акта про взяття проб (зразків) товарів та висновку Мінфін України; Наказ, Порядок, Запит [...] від 02.12.2016 № 1058 // Офіційний вісник України  від 13.01.2017 — 2017 р., № 4, стор. 714, стаття 164

Про затвердження Авіаційних правил України «Порядок та умови повітряних перевезень небезпечних вантажів» Державіаслужба України; Наказ, Правила, Класифікація [...] від 12.11.2020 № 1802 //Офіційний вісник України  від 29.01.2021— 2021 р., № 7, стор. 462

Про затвердження Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю  Мінфін України; Наказ, Порядок, Паспорт [...] від 31.07.2015 № 684 // Офіційний вісник України від 11.09.2015 — 2015 р., № 70, стор. 60

Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-MED Мінфін України; Наказ, Порядок, Декларація [...] від 02.03.2021 № 139 // Офіційний вісник України  від 02.04.2021 — 2021 р., № 25, стор. 216

Видання та публікації

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА МІЖНАРОДНИМИ ПЕРЕДАЧАМИ ТОВАРІВ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПОДВІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ» // ЗА РЕДАКЦІЄЮ ДМІТРІЄВА А.І. –к.: КВІЦ, 2015, - 368 С.