10. Контрольні списки

   Україна як рівний та невід’ємний Партнер є учасницею усіх існуючих на цей час режимів міжнародної безпеки, включаючи Вассенаарську домовленість (ВД), Групу ядерних постачальників (ГЯП), Комітет Цангера (КЦ), Режим контролю за ракетними технологіями (РКРТ) та Австралійську групу (АГ).

МІЖНАРО́ДНА БЕЗПЕ́КА – стан міжнародних відносин, що виключає порушення миру або створення реальних загроз безпеці народів у будь-якій формі; діяльність держав і міжнародних інститутів щодо підтримання такого стану; універсальна система механізмів, заходів і гарантій, сукупність яких виключає застосування сили.

   ВАССЕНААРСЬКА ДОМОВЛЕНІСТЬ (ВД) – режим експортного контролю, який створено з метою сприяння регіональній та міжнародній безпеці та стабільності шляхом підвищення прозорості і посилення відповідальності у передачах звичайних озброєнь та товарів і технологій подвійного використання, запобігаючи таким чином дестабілізуючим накопиченням.
      ГРУПА ЯДЕРНИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ (ГЯП) — це об'єднання держав-постачальників ядерних матеріалів, які досягли домовленості щодо спільних принципів експорту «ядерно чутливих» предметів, та прагнуть запобігти придбанню ядерної зброї країнами, не визначеними як ядерні. Керівні принципи Групи ядерних постачальників та технічний список до них охоплюють промислові товари, що можуть бути використані для створення ядерної зброї.
    КОМІТЕТ ЦАНГЕРА (КЦ) – неформальна організація учасників Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), завданням якої є визначення списку товарів, експорт яких відповідно до статті III.2 ДНЯЗ повинен включати застосування гарантій до ядерного матеріалу, а також умов та процедур, що регулюють його постачання.
    РЕЖИМ КОНТРОЛЮ ЗА РАКЕТНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ (РКРТ) – це неформальна та добровільна асоціація країн, об'єднаних метою запобігання розповсюдженню ракетних систем доставки, які можуть сприяти поширенню зброї масового ураження (крім пілотованих літальних апаратів).
    АВСТРАЛІЙСЬКА ГРУПА (АГ) – це неформальний форум держав, які шляхом узгодження правил експортного контролю прагнуть не допустити, щоб торгівля сприяла розробці та розповсюдженню хімічної та біологічної зброї. Координація заходів щодо контролю національного експорту допомагає країнам-учасницям Австралійської групи в повному обсязі виконувати свої зобов'язання відповідно до Конвенції щодо заборони хімічної зброї та Конвенції щодо заборони біологічної та токсичної зброї.
     У рамках усіх вищезазначених режимів складено, підтримуються та оновлюються контрольні списки. Кожен із таких списків є тематичним відносно свого режиму.
   У подальшому ці списки стали базисом для створення національних контрольних списків товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю. В Україні існує два контрольні списки, а саме: Єдиний список товарів подвійного використання (ЄС ТПВ) та Список товарів військового призначення.

ЄДИНИЙ СПИСОК ТОВАРІВ ПОДВІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ (Додаток до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затверджений постановою КМУ від 28.01.2004 р. № 86) – національний український контрольний список невійськових товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю України.

СПИСОК ТОВАРІВ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, МІЖНАРОДНІ ПЕРЕДАЧІ ЯКИХ ПІДЛЯГАЮТЬ ДЕРЖАВНОМУ КОНТРОЛЮ (Додаток до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затверджений постановою КМУ від 20.11.2003 р. № 1807) – національний український контрольний список військових товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю України.

 

10.1. Структура контрольних списків
10.2. Пошук товарів у контрольних списках
10.3. Як користуватися кореляційною таблицею
10.4. Використання відкритих джерел та спеціальних програм