7.1. Міжвідомче співробітництво

Співпраця Митної служби з правоохоронними органами у боротьбі з порушеннями митних правил

     Згідно до положення про Держмитслужбу, для виконання покладених на неї завдань ДМСУ, крім іншого має право:

- проводити, зокрема у взаємодії з іноземними органами та державними органами України, що мають право провадити оперативно-розшукову діяльність, спеціальні заходи;
- брати участь у перевірках та інших заходах, що здійснюються державними органами;
- в рамках Законодавства залучати до розгляду питань, що належать до компетенції Держмитслужби фахівців, експертів, спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою).

     До правоохоронних органів, з якими активно взаємодіють митні органи в процесі виконання завдань, покладених на них законодавством, в першу чергу можна віднести: органи національної поліції, Служби безпеки України, прокуратури, прикордонної служби. Систематизовано основні повноваження правоохоронних органів визначено в Главі 77 МКУ.
     Одним із найпоширеніших порушень митних правил є незаконне переміщення товарів (таємне або із порушенням правил та процедур, або переміщення товарів, переміщення яких заборонене або має обмеження), або контрабанда. В рамках боротьби з контрабандою, в т.ч. наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, митними органами разом із державними органами, що мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність, можуть здійснюватися контрольовані поставки зазначених засобів, речовин і прекурсорів, а також проведення переміщень товарів під негласним контролем та оперативним наглядом правоохоронних органів.

Щодо Заходів щодо запобігання та протидії контрабанді дивись главу 66 МКУ.

     Взаємодія митних органів з правоохоронними органами визначається ст. 558 МКУ. В ній, серед іншого, зазначено, що:

- митні органи при виконанні покладених на них завдань взаємодіють, у тому числі шляхом обміну інформацією, з правоохоронними органами;
- у разі виявлення під час здійснення митного контролю та інших заходів, що здійснюються митними органами, ознак правопорушень, розслідування яких не належить до повноважень митних органів, митні органи зобов’язані письмово повідомляти про це відповідні правоохоронні органи;
- правоохоронні органи зобов’язані письмово повідомляти митні органи про виявлені ними порушення митних правил або контрабанду;
- правоохоронні органи зобов’язані письмово повідомляти митні органи про наявність оперативної інформації щодо можливих випадків переміщення товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, транспортних засобів комерційного призначення з порушенням норм законодавства України;
- митні органи зобов’язані надавати Державній прикордонній службі України доручення щодо інформування митних органів про факт наміру перетинання державного кордону України особами, стосовно яких митними органами було виявлено порушення митних правил, якщо особи, які притягуються до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, не були присутні при складенні протоколу про порушення митних правил;
- митні органи зобов’язані передавати Державній прикордонній службі України та органам Національної поліції інформацію щодо транспортних засобів та осіб, стосовно яких митними органами виявлено порушення строків тимчасового ввезення транспортних засобів та/або строків переміщення транспортних засобів у митному режимі транзиту, якщо особи, які притягуються до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, не були присутні при складенні протоколу про порушення митних правил.

     Окрім того важливими аспектами координації взаємодії у контексті здійснення митного контролю є координація у сфері кінологічного забезпечення (прикордонного та митного контролю), в питаннях використання інформаційних технологій та експлуатації спільної інфраструктури та координація на рівні використання  програмного забезпечення на єдиній платформі.
     В частині використання єдиної платформи державою створена система «Єдине вікно», яка, крім іншого, підвищує рівень контролю за переміщенням через митну територію України товарів, що підлягають експортному контролю, шляхом розміщення в системі у формі електронного документа, засвідченого електронним цифровим підписом, виданих ліцензій, а також дозволів/висновків на експорт (імпорт) товарів. В свою чергу Центральний орган виконавчої влади (ЦОВВ) в галузі митної справи щомісяця подає ЦОВВ, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку (Мінекономіки України), інформацію про обсяги експорту (імпорту) товарів за виданими ліцензіями та дозволами/висновками.
     Представник(-и) митної служби також включаються до складу Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, яка, серед іншого, здійснює оперативне державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності, в т.ч. і шляхом зміни умов переміщення товарів через митний кордон з метою боротьби із порушеннями митних правил.

Про Міжвідомчу комісію з міжнародної торгівлі дивись статтю 5 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» № 330-XIV від 22.12.1998.

     Згідно з частиною другою статті 5 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» № 330-XIV від 22.12.1998 персональний склад Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Голови цієї Комісії.

Про діючий на сьогодні склад Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі дивись Постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження складу Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі» № 310 від 18.04.2012.

     Ще одним аспектом боротьби із порушенням митних правил є міжнародне співробітництво. Прикладом такого співробітництва є Місія Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM), що почала свою роботу у 2005 році. В її рамках була запроваджена система обміну попередньою інформацією (СОПІ), що дозволяє митним службам Молдови та України обмінюватися електронною інформацією щодо імпорту та експорту товарів, які перетинають спільний кордон. Завдяки СОПІ митні служби обох країн можуть краще контролювати товари, що перетинають спільний кордон, у тому числі й на придністровському сегменті. Ця система дозволила зменшити порушення митних правил.

Співпраця Митної служби з державними органами влади у процесі прийняття рішень щодо видачі дозволів та контролю експорту

     Відповідно до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» № 549-IV від 20.02.2003 Рада національної безпеки і оборони України (РНБО України) координує діяльність та здійснює контроль за діями органів виконавчої влади в галузі державного експортного контролю. Реалізацію державної політики в галузі державного експортного контролю забезпечують ЦОВВ, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю (таким ЦОВВ є Державна служба експортного контролю України, далі у цьому розділі – ДСЕКУ або Держекспортконтроль), а також міністерства, інші ЦОВВ, розвідувальні органи України, уповноважені згідно із законодавством здійснювати заходи в галузі державного експортного контролю. Держекспортконтроль отримує від інших органів виконавчої влади інформацію, необхідну для здійснення повноважень у галузі державного експортного контролю.
     Найвищим державним органом в частині прийняття рішень щодо надання дозволів на здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання є Міжвідомча комісія з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при РНБО України.

Про Міжвідомчу комісію з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при РНБО України дивись Положення про Міжвідомчу комісію з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю, яке затверджено Указом Президента України від 5 березня 2007 року № 180/2007.

     У відповідності до пункту 6 Положення про Міжвідомчу комісію з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю, яке затверджено Указом Президента України від 5 березня 2007 року № 180/2007, членами даної Комісії є представник Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник Офісу Президента України, а також перший заступник або заступник Міністра економіки України, Міністра оборони України, Голова Держекспортконтролю, перший заступник або заступник Голови Державної митної служби України, Голови Державного космічного агентства України, Голови Служби безпеки України, Голови Служби зовнішньої розвідки України, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, а також генеральний директор Державного концерну "Укроборонпром".
     Таким чином, Державна митна служба України залучається до процедури прийняття рішень щодо надання дозволів на здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання на найвищому рівні, що юридично закріплено у вищезазначених національних нормативно-правових актах.
     Серед інших, завданнями даної Комісії є підготовка пропозицій щодо:

- удосконалення координації та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої влади в галузі державного експортного контролю;
- проектів нормативно-правових актів, концепцій, державних програм, міжнародних договорів України з питань військово-технічного співробітництва та експортного контролю;
- вирішення проблемних питань військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

     Комісія серед іншого:

- аналізує ефективність державного регулювання діяльності у сфері військово-технічного співробітництва та експортного контролю і розробляє пропозиції щодо його вдосконалення;
- опрацьовує в установленому порядку пропозиції щодо надання повноважень суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності України на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення, подвійного використання;
- здійснює моніторинг стану додержання органами виконавчої влади і суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання міжнародних зобов'язань і домовленостей України з питань військово-технічного співробітництва та експортного контролю;
- бере участь у підготовці та експертизі проектів нормативно-правових актів з питань реалізації державної політики у сфері військово-технічного співробітництва та експортного контролю, а також погодженні відповідних проектів актів Президента України;
- залучається в установленому порядку до розгляду питань щодо надання висновків на проведення переговорів, пов'язаних з укладанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) на здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання, дозволів на здійснення міжнародних передач таких товарів.

     Другим аспектом у питанні співпраці Митної служби з державними органами України в частині прийняття рішень щодо надання дозвільних документів у галузі експортного контролю необхідно окремо відзначити взаємодію Митної служби України з ДСЕКУ.
     Так, Наказом ДСЕКУ від 29.11.2004 р. № 355 затверджено Інструкцію про порядок оформлення і використання дозвільних документів у галузі державного експортного контролю. Відповідно до неї:

- до Держмитслужби України надсилаються повний опис елементів захисту дозвільних документів від підробки (до їх введення в дію), а також зразки підписів відповідних посадових осіб Держекспортконтролю та відбитків печаток;
- Держекспортконтроль оперативно інформує Держмитслужбу України про скасування або зупинення дії наданого дозволу чи висновку у відповідності із законодавством;
- про затримання митними органами товару, що переміщується через митний кордон України на підставі дозволу або висновку Держекспортконтролю, з причин, пов'язаних з експортним контролем, Держмитслужба України оперативно письмово інформує Держекспортконтроль із зазначенням причин затримання. Рішення про подальше використання такого дозволу чи висновку приймається Держекспортконтролем;
- у разі часткового (не повного) використання дозвільного документа питання щодо внесення до нього змін, включно з продовженням терміну його дії, розглядається Держекспортконтролем після надання заявником копії цього документа разом з інформацією про стан його фактичного використання, завіреною підписом начальника або заступника начальника митного органу та оригіналом печатки цього органу.

     Таким чином, Держмитслужба має широкий спектр міжвідомчої взаємодії у сфері експортного контролю, в т.ч. бере участь, як у процесі прийняття рішень про надання дозвільних документів на самому вищому рівні прийняття державних рішень, так і у технічному процесі видачі дозволів/висновків на переміщення товарів, що підлягають експортному контролю.