5.4. Правила перевезення небезпечних вантажів через митну територію

MSDS – міжнародно стандартизований документ, форма якого визначена в Погодженій на глобальному рівні системі класифікації небезпеки і маркування хімічної продукції (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). В Україні форма паспорту безпеки визначається ДСТУ ГОСТ 30333-2009.

    Перевезення небезпечних вантажів через митну територію України регламентується Законом України «Про перевезення небезпечних вантажів», Кодексами перевезення небезпечних вантажів наземним, морським та авіаційним транспортом (відповідно, ADR/RID, МОПНВ, IATA DGR), міжнародними та двосторонніми угодами. Перевезення радіоактивних матеріалів додатково регулюється Законом України «Про використання ядерної енергiї та радiацiйну безпеку».
    Перевезення вантажів може здійснюватися у звільнених кількостях (наявність у кожної речовини звільненої кількості, її величина визначається кожним кодексом окремо), що не потребує наявності ліценцій на перевезення НВ, допуску водія до такого перевезення та виконання специфічних умов та вимог законодавства у сфері перевезення НВ.  Якщо обсяг речовин або матеріалів, що перевозяться, перевищує встановлену звільнену кількість, для перевезення необхідне залучення транспорту, що має свідоцтво про допуск до перевезення небезпечного вантажу, і екіпажу, що пройшов відповідне навчання у сфері перевезень небезпечних вантажів. У відповідності до двосторонніх умов з деякими країнами на перевезення будь-якого НВ необхідно отримати спеціальний дозвіл на перевезення. На перевезення радіоактивних матеріалів отримання дозволу на перевезення є обов’язковим. Для перевезення вантажів класу небезпеки 1.1. обов’язкове залучення супроводу.
     При перевезенні небезпечних вантажів обов’язкове маркування відповідно до кодексу перевезення НВ відповідним транспортом. Також обов’язкове нанесення на автотранспорт табличок небезпеки, що відповідають вантажу, що перевозяться, відповідно до ДОПНВ.
     
У відповідності до Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів» обов'язками перевізника є:

- у разі дорожнього перевезення розробити та погодити з органами Національної поліції маршрути і режими перевезення небезпечних вантажів; забезпечити своєчасний огляд транспортних засобів територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України, та отримання відповідного свідоцтва про допуск до перевезення небезпечного вантажу; під час перевезення не відхилятися від узгодженого маршруту, додержуватися безпечних умов руху та постійно контролювати стан транспортного засобу і вантажу;
- забезпечувати проведення спеціального навчання, підвищення кваліфікації осіб, які здійснюють перевезення небезпечних вантажів, та їх медичного огляду; в разі дорожнього перевезення забезпечувати одержання водіями свідоцтв про допуск до перевезення небезпечних вантажів встановленого зразка після навчання та складання відповідних іспитів у територіальних органах Міністерства внутрішніх справ України;
- здійснювати в установленому порядку обов'язкове страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення таких вантажів.

     Транзит небезпечних вантажів через територію України здійснюється виключно у прямому сполученні одним видом транспорту без перевантаження на інший.