6.5. Діяльність після аудиту (виконання посадовими особами митних формальностей, визначених за результатами застосування СУР)

     З метою зменшення селективності профілів ризику АСУР під час митного контролю в режимі онлайн здійснюється автоматизований розподіл суб’єктів господарювання залежно від їхніх характеристик.
  Автоматизований розподіл суб’єктів господарювання здійснюється за результатами перевірки на відповідність встановленим критеріям із використанням інформаційних технологій, зокрема АСУР, при цьому використовується митна та інша інформація, отримана митними органами у встановленому законодавством порядку.
    Для суб’єктів господарювання залежно від їх відповідності визначеним критеріям та їх значенням застосовуються коефіцієнти зменшення частки визначення АСУР необхідності проведення митного огляду та/або додаткової перевірки документів.
     Суб’єкти господарювання оцінюються на відповідність визначеним критеріям автоматизовано у кожному конкретному випадку на момент здійснення митного контролю товарів, транспортних засобів.
    На перелік критеріїв, що характеризують суб’єкта господарювання, та їх значення поширюються положення Порядку № 684 щодо електронних профілів ризику, в тому числі щодо розгляду та затвердження на засіданні Експертної комісії.
    Перелік критеріїв, за якими здійснюється автоматизований розподіл суб’єктів господарювання, оприлюднюється Держмитслужбою на своєму вебсайті.
    Результати автоматизованого розподілу суб’єктів господарювання не виключають можливості випадкового відбору та/або таргетингу.
    Під час здійснення митного контролю товарів, транспортних засобів посадові особи митниць (митних постів) Держмитслужби забезпечують виконання Переліку митних формальностей, сформованого за результатами реалізації заходів з управління ризиками під час митного контролю та/або митного оформлення, передбачених розділом VII  Порядку № 684.
    Посадова особа митниці (митного поста) Держмитслужби виконує митну формальність з Переліку митних формальностей з урахуванням повідомлення до митної формальності, а також відповідно до вимог нормативно-правових актів, що регулюють порядок проведення митного контролю та/або митного оформлення товарів, транспортних засобів, методичних рекомендацій за відповідним напрямом контролю тощо.
    Митна формальність з Переліку митних формальностей, що передбачає додаткову перевірку документів за окремим напрямом контролю, проводиться під час здійснення відповідного контролю за таким напрямом у порядку, визначеному нормативно-правовими актами України з питань митної справи.
   У разі встановлення за результатами проведення митного огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів нових відомостей, які можуть бути визначальними під час здійснення контролю за окремими напрямами (зокрема, перевірки правильності класифікації товарів, правильності визначення країни походження товарів, дотримання встановлених до задекларованих товарів заходів нетарифного регулювання, наявності задекларованих товарів у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, правильності застосування пільг в оподаткуванні, правильності визначення митної вартості товарів), посадова особа митниці (митного поста) Держмитслужби забезпечує повторне проведення контролю за відповідним напрямом з урахуванням таких відомостей.
   У разі потреби проведення митного огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів в обсягах більших, ніж визначено Переліком митних формальностей, посадова особа митниці (митного поста) Держмитслужби додає відповідну митну формальність до Переліку митних формальностей.
    При цьому результат виконання митної формальності з меншим обсягом контролю фіксується з урахуванням виконання митної формальності з більшим обсягом контролю.
    Залежно від виявлених ризиків митний огляд (переогляд) може проводитись щодо окремих або щодо всіх товарів, що переміщуються в рамках конкретної зовнішньоекономічної операції.
     Митний огляд (переогляд) усіх товарів може здійснюватись навіть у разі зазначення у повідомленні до митної формальності лише окремих товарів (наприклад, у разі виявлення ризиків декларування товарів не за своїм найменуванням).
     Під час визначення обсягів митного огляду (переогляду) товарів посадова особа керується повідомленням до відповідної митної формальності.
     Посадові особи митних органів (їх структурних підрозділів) під час застосування СУР зобов’язані:

  1. дотримуватися Конституції України та діяти винятково відповідно до Митного кодексу України та інших законів України, інших нормативних актів та вимог Порядку № 684;
  2. дотримуватись вимог щодо конфіденційності інформації стосовно аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю (крім випадків, передбачених законами України);
  3. забезпечувати повне та якісне виконання митних формальностей, визначених за результатами застосування СУР;
  4. достовірно вносити інформацію до АСМО та/або іншої інформаційної системи ЄАІС, що прямо або опосередковано впливає на результати аналізу та оцінки ризиків.

     Посадовим особам митних органів (їх структурних підрозділів) під час застосування СУР не дозволяється:

  1. редагувати документи, відео-, фото- та інші матеріали з метою викривлення інформації про результати виконання митних формальностей;
  2. несанкціоновано втручатись у роботу АСУР програмними інструментами, відмінними від АСМО, з метою викривлення або знищення результатів застосування СУР;
  3. свідомо зупиняти сервіси АСМО (ввід-вивід інформації тощо), втручатись у роботу мережевого обладнання з метою забезпечення обмеженої або повної відсутності спрацювання АСУР.

     Якщо товари, транспортні засоби комерційного призначення, що переміщуються підприємством через митний кордон України, у 25 і більше відсотках випадків такого переміщення протягом року піддавалися митному контролю внаслідок застосування системи управління ризиками, що спричинило затримку митного оформлення понад 4 робочі години, і при цьому фактів порушення митних правил виявлено не було, це підприємство має право знати причини та підстави застосування до зазначених товарів, транспортних засобів відповідних форм митного контролю.