11.2. Пояснення для митних працівників щодо первинної ідентифікації товарів подвійного використання

  Відповідно до положень статті 12 Закону України від 20.02.2003 № 549-IV «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» попередня ідентифікація товарів, а також здійснення необхідних заходів, пов'язаних з отриманням дозвільних документів на здійснення міжнародних передач таких товарів, є обов'язком суб'єкта господарювання.
     Митні органи, у свою чергу, здійснюють перевірку правильності задекларованих відомостей, у тому числі і в частині дотримання вимог експортного контролю. При цьому, головний акцент має бути наголошено на відповідності опису ознак, технічних характеристик або сфери застосування товарів позиціям, що зазначені у Списках.
     Державний контроль за товарами, що наведені у Списках, застосовується як до нових товарів, так і до тих, що були у використанні.
    У деяких випадках для зручності ідентифікації хімічних сполук або їх сумішей у Списках зазначаються найменування хімічної сполуки та її реєстраційний номер Хімічної реферативної служби (CAS–номер, Chemical Abstracts Service). Хімічні сполуки, які мають однакову структурну формулу (включаючи гідрати), підлягають контролю незалежно від найменування та CAS–номеру. CAS–номери не можуть бути використані як однозначні ідентифікатори, оскільки деякі форми хімічних сполук, наведених у Списках, мають різні CAS–номери, як і суміші, до складу яких вони входять.
    Міжнародні передачі «послуг та робіт», пов’язаних з «розробкою», «виробництвом», «використанням», складанням, випробуванням, «модифікацією» та модернізацією виробів, обладнання, матеріалів, «програмного забезпечення» і «технологій», наведених у Списках, підлягають контролю у тому самому обсязі.
    Для проведення ідентифікації мають використовуватись усі наявні джерела інформації стосовно товару та суб’єктів міжнародної передачі: технічна документація та зображення/фото (креслення, паспорти, описи), інформація, розміщена в мережі інтернет, тощо.
   Універсального алгоритму стосовно правильної ідентифікації усіх товарів не існує, проте ми спробуємо надати декілька моментів, які мають викликати підозру та стати підставою для більш детальної перевірки заявлених відомостей:

- наявність інформації стосовно відправника або одержувача, як суб’єктів міжнародної передачі контрольованих товарів;
- наявність сірих/зелених дерев’яних ящиків, які використовуються для транспортування (така тара характерна для вантажів військового призначення);
- невідповідність зовнішнього вигляду товару або його маркування даним, зазначеним у технічній, іншій товаросупровідній документації або загальновідомій інформації;
- наявність у товаросупровідних документах посилань на військові стандарти (MIL);
- наявність у товаросупровідних документах кодів/шифрів, що за форматом відповідають позиції товарів у Списках (наприклад, 9A012);
- наявність знаку небезпеки класів 1 («Вибухонебезпечно»), 6 («Отруйні та інфекційні речовини»), 7 («Радіоактивні речовини»)

- товар має відоме військове застосування (наприклад, безпілотні літальні апарати);
- товар не відповідає господарській діяльності експортера/імпортера;
- оплата за товар здійснюється третьою стороною, що не є отримувачем;
- комплект поставки, зазначений у товаросупровідній документації (наприклад, пакувальних аркушах/відомостях), не є характерним для задекларованого товару;
- маркування товару свідчить про інших відправників/отримувачів, ніж задекларовано;
- транспортний маршрут/вид транспорту є економічно необґрунтованим або нелогічним.

     Усі ці питання не можуть однозначно свідчити про відношення товару до Списків, проте наявність вищезазначених факторів, особливо декількох у сукупності, мають бути предметом детального та прискіпливого розгляду в частині виконання обмежень у сфері державного експортного контролю України.