4.3. Інші документи, що підтверджують право власності / володіння або використання / випуск товарів

    Одним з основних документів, що використовується для визначення права власності/володіння або використання товарів є зовнішньоекономічний договір, форма якого затверджена Положенням про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Договір (контракт) укладається згідно Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”
та інших законів України з урахуванням міжнародних договорів України. Проте МКУ передбачено подання при декларуванні копії зовнішньоекономічного контракту або документу, що його замінює.
   Для забезпечення вимог МКУ щодо надання інформації про зовнішньоекономічну операцію у такому документі зазначаються такі дані: повне найменування сторін – учасників зовнішньоекономічної операції; який товар (роботи, послуги) один із контрагентів зобов’язаний поставити (здійснити) іншому із зазначенням точного найменування,
марки, сорту або кінцевого результату виконуваної роботи; кількість і якість товару; вид транспорту й базові умови поставки; ціна одиниці виміру товару та загальна вартість товарів; умови платежів; упаковка й маркування товару та інші деталі. Таким чином цей документ стає повноцінним замінником контракту. Формою такого документу є пара оферта-акцепт, інвойс-замовлення, листування сторін, яке має всі необхідні дані щодо операції, тощо.
   В окремих випадках право розпорядження може підтверджуватися документами, що підтверджують відчуження, передачу, дарування, право власності на об’єкт, що перетинає кордон, тощо.
    Окрім документа, що замінює контракт, Митним кодексом України передбачені випадки заміни стандартних декларацій, що також є документами, що підтверджують право власності/володіння або використання/випуск товарів.
     Така заміна можлива у випадках:

- перевезення товарів у митному режимі транзиту, якщо МКУ або іншими документами прямо не зазначена необхідність використання стандартного документу;
- при застосуванні митного режиму реімпорту та митного складу;
- законодавчо оформлене укладання/приєднання України до Міжнародних договорів, які регламентують такі документи та їх форми.

Заміна митних документів в митному режимі «транзит»

     МКУ визначено, що при оформленні товарів у митний режим транзиту:

- у разі транзиту в межах одного пункту пропуску або для декларування товарів, що не є підакцизними, залежно від виду транспорту замість митної декларації може використовуватися авіаційна вантажна накладна (Air Waybill) або коносамент (Bill of Lading);
- для декларування товарів, що не є підакцизними, замість митної декларації залежно може використовуватися накладна УМВС (СМГС), накладна ЦIМ (СIМ), накладна ЦIМ/УМВС (ЦИМ/СМГС, CIM/SMGS), книжка МДП (Carnet TIR);
- незалежно від виду транспорту для декларування у митний режим транзиту товарів, транспортних засобів комерційного призначення може використовуватися книжка А.Т.А. або книжка CPD;
- у випадках, передбачених міжнародними договорами України, укладеними відповідно до закону, для декларування у митний режим транзиту товарів, транспортних засобів комерційного призначення використовуються документи, передбачені такими договорами;
- для декларування транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються між Європейським Союзом, країнами-членами Європейської асоціації вільної торгівлі, окремими країнами-членами Конвенції про процедуру спільного транзиту та Україною, можуть використовуватися митні декларації окремих типів, що відповідають типам митних декларацій, запроваджених зазначеною Конвенцією.

Заміна митних документів в митних режимах «реімпорт» і митний склад

     В МКУ серед інших викладені наступні положення щодо застосування митного режиму реімпорту і умов поміщення товарів у митний режим митного складу:

- замість митної декларації для декларування у митний режим реімпорту упаковок, контейнерів, піддонів та транспортних засобів комерційного призначення використовуються документи, що підтверджують попереднє вивезення зазначених товарів за межі митної території України (cт. 79 МКУ);
- розміщення на митному складі товарів, поміщених в інші, ніж митний склад, митні режими (транзиту, тимчасового ввезення, переробки на митній території, експорту, тимчасового вивезення, переробки за межами митної території) для їх зберігання, перевантаження або дозавантаження транспортного засобу здійснюється на підставі митної декларації, раніше оформленої відповідно до таких інших митних режимів, або документа, що її замінював, - накладної УМВС (СМГС), накладної ЦІМ (СIМ), накладної ЦІМ/УМВС (ЦИМ/СМГС, CIM/SMGS), книжки МДП (Carnet TIR) тощо. У цьому разі поміщення таких товарів у митний режим митного складу не відбувається (ст. 122 МКУ).

Заміна документів в рамках міжнародних конвенцій

     Україна є учасником 2 міжнародних конвенцій:

- Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП);
- Стамбульської Конвенції про тимчасове ввезення (Стамбульська конвенція)

Конвенція МДП

   Конвенція МДП була підписана країнами-учасницями задля створення міжнародної системи транспортування вантажів, які спрощують процедури їхнього оформлення при перетині ними кордонів. Крім цього, застосування для перевезення книжки МДП сприяло частковому вирішенню питання забезпечення гарантування сплати митних платежів за товари, що перевозяться автомобільним і залізничним транспортом за рахунок забезпечення міжнародної гарантії.
     Конвенцією передбачено, що товари, які перевозяться з дотриманням процедур МДП, звільнюються від сплати чи депозита ввізних чи вивізних мит, податків та зборів в транзитних митницях. Збори за митне оформлення книжок МДП в цих митницях не стягуються. Окрім того, товари, які перевозяться з дотриманням процедур МДП, в запломбованих транспортних засобах чи контейнерах, як правило, звільнюються від митного огляду в транзитних митницях.
     Митний огляд у цих митницях може здійснюватися у виключних випадках, якщо є достатньо підстав уважати, що в запломбованих відділеннях транспортних засобів чи контейнерах знаходяться предмети, не вказані у вантажному маніфесті книжки МДП.
    Перевезення за процедурою МДП здійснюється на основі Карнет TIR (книжка МДП)–  це митний вантажосупровідний документ, який дає право перевозити вантажі через кордон держав. Документ покриває автомобільні й залізничні перевезення вантажів (які здійснюються в автофургонах, трейлерах, напівтрейлерах і контейнерах) між державами, які визнають Митну конвенцію про міжнародні перевезення із застосуванням книжки МДП.
    Книжка МДП замінює собою автомобільну міжнародну товаротранспортну накладну та залізничні накладні ЦIМ, УМВС, ЦIМ/УМВС, що прийнята як товаросупровідний документ.

Форма книжки МДП є міжнародно визнаною. В Україні уповноваженим на видачу книжок МДП є Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України (АСМАП)

Стамбульська конвенція

     Задля  міжнародного врегулювання тимчасового ввезення вантажів до інших країн на пільгових умовах серед інших у 1961 році було створено Митну Конвенцію про карнет A.T.A. для тимчасового ввезення товарів (Конвенція A.T.A.).
   Цією міжнародною угодою було запроваджено карнет A.T.A. - єдиний міжнародний митний документ, що приймається митними органами країн-учасниць Конвенції як митна декларація й водночас як міжнародна гарантія покриття сум ввізного мита і податків згідно з національним законодавством країни ввезення/транзиту у випадку порушення режиму тимчасового ввезення.
     На базі Конвенції А.Т.А. у 1990 році було підписано Конвенцію про тимчасове ввезення, яка об'єднує всі існуючі розрізнені міжнародні угоди з цих питань.
     Україна приєдналася до Стамбульської Конвенції про тимчасове ввезення у 2004р., а зі вступом ТПП України до міжнародної мережі гарантуючих асоціацій Україна у 2008р. стала повноправним членом міжнародної системи A.T.A. й запровадила на своїй митній території обіг карнетів A.T.A.
     Для того, щоб можна було скористатись спрощеннями, які надаються застосуванням карнета А.Т.А.:

- кількість чи обсяг кожного ввезеного товару повинні бути обґрунтованими й відповідати меті його ввезення;
- умови, встановлені Конвенцією, повинні виконуватись таким чином, щоб задовольнити митні органи території тимчасового ввезення.

     Стамбульською конвенцією передбачений «документ на тимчасове ввезення", що є міжнародним митним документом, що приймається як митна декларація і дозволяє ідентифікувати товари (у тому числі транспортні засоби). Документом на тимчасове ввезення в рамках конвенції може бути:

- Стамбульською конвенцією передбачений «документ на тимчасове ввезення", що є міжнародним митним документом, що приймається як митна декларація і дозволяє ідентифікувати товари (у тому числі транспортні засоби). Документом на тимчасове ввезення в рамках конвенції може бути:

Форма книжки A.T.A. визначається Стамбульською конвенцією і є міжнародно визнаною. В Україні на видачу книжок А.Т.А. уповноважена Торгово-промислова палата України і її регіональні представництва.

- книжка CPD (Carnet de Passages en Douane), що використовується для тимчасового ввезення транспортних засобів.

На сьогодні відсутні нормативно-правові акти, які б визначали уповноважених на видачу і порядок видачі карнету CPD в Україні, а також порядок митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України з використанням такого міжнародного митного документу.

     Дія карнету A.T.A. розповсюджується на:

- товари для демонстрації та розповсюдження на ярмарках/виставках/конгресах та інших подібних заходах;
- рекламні матеріали, зразки, музична апаратура, професіональне устаткування та запасні частини для його ремонту, контейнери та частини для їх ремонту, піддони, упаковка, товари, які ввозяться в рамках виробничої операції або з навчальною, науковою чи культурною метою та запасні частини для них, матеріали для забезпечення добробуту мореплавців.

Якщо товар відповідає критеріям Стамбульської конвенції для тимчасового ввезення/вивезення, але для перетину кордону потребує отримання дозволу або висновку Державної служби експортного контролю, відповідно до Положення про митні декларації митне оформлення здійснюється за митною декларацією, тому карнет А.Т.А. не застосовується.
          Положення про митні декларації затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 450 від 21 травня 2012 р.