1.1. Короткий огляд міжнародного законодавства

     Огляд міжнародного законодавства у сфері митного оформлення та митного контролю за товарами подвійного використання передбачає визначення основного інструментарію (міжнародних норм, договорів, конвенцій тощо) покликаних ефективно врегульовувати процедури міжнародної торгівлі, забезпечувати уніфікацію митних норм й відповідних процедур на кордонах держав та гармонізувати систему міжнародного митного співтовариства.
     Визначальними тенденціями в міжнародному митному праві в останні роки були заходи із уніфікації митних процедур та приведення їх до єдиних міжнародних стандартів. Традиційно, відповідальними органами в цих процесах були Всесвітня митна організація (WCO, World Customs Organization) та Світова організація торгівлі (WTO, World Trade Organization), які забезпечують розробку «універсальних» міжнародно-правових норм та рекомендацій зі спрощення митних процедур, що враховуються та пропонуються для імплементації в національні законодавства  у митній сфері світової спільноти.
     Одним з таких програмних документів, розроблених ВМО, є Міжнародна конвенція про спрощення та гармонізацію митних процедур (від 18.05.1973 року). Україна приєдналася до цієї конвенції у зміненій редакції від 5 жовтня 2006; конвенція набула чинності в Україні 15 вересня 2011 року.
      Крім цього, протягом десятиліть укладено низку інших міжнародних угод, які спрямовані на усунення ускладнень i перешкод проходженню митних процедур та встановлюють базові правила основних складових національних митних процедур: митного контролю, митного оформлення, справляння податків та зборів, передбачених національним законом. Водночас, проблематика митного оформлення та контрою за товарами подвійного використання із застосуванням процедур експортного контролю регулюється міжнародно – правовими актами, серед яких:

-Резолюція РБ ООН 1540;
-Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (далі - ДНЯЗ);
-Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення та використання хімічної зброї та її знищення (далі - КЗХЗ);
-Конвенція про заборону розробки, виробництва та накопичення бактеріологічної (біологічної) та токсичної зброї та їх знищення (далі - КЗБЗ).

1.1.1. Резолюція Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй 1540
1.1.2. Режими експортного контролю