3.3. Особливості митного оформлення контрольованих товарів

     У відповідності до статті 5 Закону України від 20 лютого 2003 року
№549-IV «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» (далі – Закон №549) одним з методів здійснення державного експортного контролю є здійснення митного контролю та митного оформлення товарів.
     Особливість здійснення  митного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання (митний контроль, як одна з ланок у ланцюгу державного експортного контролю), на відміну від інших експортно-імпортних операцій з товарами, полягає в забезпеченні національної безпеки, нерозповсюдженні зброї масового знищення та засобів їх доставки, обмеженні міжнародних передач звичайних озброєнь та протидії можливим проявам тероризму.    Державний експортний контроль здійснюється   при експорті, імпорті, тимчасовому ввезенні, тимчасовому вивезенні та транзиті зазначених товарів.

Більш детальна інформація щодо особливостей передачі, ідентифікації, списків контрольованих товарів та умов використання дозволів/висновків ДСЕК України наведена у розділі 2.4 цього Довідника.

     При переміщенні товарів декларант або уповноважена ним особа надає митному органу оформлення разом з іншими документами, необхідними для митного оформлення, митну декларацію, у якій зазначаються реквізити дозвільного документа Держекспортконтролю, та на вимогу митного органу, що здійснює митне оформлення, відповідно до ст. 264 Митного кодексу — оригінал дозвільного документа Держекспортконтролю.
     Відомості щодо здійснення митного контролю товарів, що підлягають державному експортному контролю, відображаються у графах митної декларації відповідно до Порядку №651. Так, у підрозділі 5 графи 33 митної декларації проставляється:

0 якщо товар не підлягає експортному контролю
1 якщо товар внесений до списків товарів військового призначення чи подвійного використання, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю, та ввезення такого товару на митну територію України потребує дозволу або висновку Держекспортконтролю
2 якщо товар внесений до списків товарів подвійного використання, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю, але відповідно до законодавства дозвіл або висновок Держекспортконтролю при ввезенні такого товару на митну територію України не потрібен
3 якщо товар внесений до списків товарів військового призначення чи подвійного використання, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному конт­ролю, але відповідно до ст. 10 Закону № 549 вивезення такого товару за межі митної території України потребує дозволу або висновку Держекспортконтролю

     У графі 44 митної декларації відповідно до Класифікатора документів, затвердженого наказом №1011, декларантом зазначається код:

5010 — якщо міжнародні передачі товарів здійснюються за наявності дозволу Держекспортконтролю;
5012 — якщо міжнародні передачі товарів здійснюються за наявності висновку Держекспортконтролю.

Наказ № 1011 — Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2012р. №1011 «Про затвердження відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій».

     Порядок використання в митних органах дозволів та висновків Держекспортконтролю та їх електронних копій затверджено наказом №649

Наказ № 649 — Наказ Міністерства фінансів України від 30.05.2012р. №649  «Про затвердження Порядку використання в митних органах дозволів і висновків Державної служби експортного контролю України та їх електронних копій».

     При вивезенні за межі митної території товарів до митниці оформлення подається оригінал дозвільного документа Держекспортконтролю. На зворотному боці оригіналу зазначається дата митного оформлення, номер митної декларації, найменування та кількість товарів, зазначених у графі 31 митної декларації.
     Копія та оригінал дозвільного документа Держекспортконтролю з відмітками посадової особи митниці оформлення повертається заявникові. У пункті пропуску через митний кордон України заявник або уповноважена ним особа надає митному органу відповідний аркуш оформленої митної декларації, а також копію дозвільного документа Держекспортконтролю із записами митниці оформлення.
    При ввезенні на митну територію України декларант у пункті пропуску на момент переміщення товарів через митний кордон України повинен подати митному органу копію дозвільного документа Держекспортконтролю. Посадовою особою митного органу в пункті пропуску, на зворотному боці копії дозвільного документа Держекспортконтролю зазначаються дата пропуску, найменування та кількість фактично пропущених через митний кордон України товарів.
     При митному оформленні товарів декларант або уповноважена ним особа подає митному органу оформлення оригінал дозвільного документа Держекспортконтролю, МД та інші документи. На зворотному боці оригіналу дозвільного документа Держекспортконтролю зазначаються дата митного оформлення, номер митної декларації, найменування та кількість товарів, зазначених у графі 31 митної декларації.
     Митним кодексом України  у ст. 252 закріплюється норма про те, що військова техніка, укомплектована повністю військовою командою (бойові та військово-транспортні повітряні судна, військові кораблі та судна забезпечення Військово-Морських Сил тощо), яка перетинає митний кордон України, підлягає митному оформленню.
    Митне оформлення військової техніки іноземних держав здійснюється митним органом за участю представників Міністерства оборони України, а у разі якщо заходи, у рамках яких переміщуються такі товари, належать до повноважень іншого центрального органу виконавчої влади, – представників цього центрального органу виконавчої влади. Товари, що переміщуються через борти іноземних військових кораблів та повітряних суден на митну територію України або у зворотному напрямку, підлягають митному оформленню в порядку, визначеному Митним кодексом.
     Порядок митного оформлення військової техніки, у т. ч. військових транспортних засобів, які перетинають митний кордон України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. № 63. Особливостями митного оформлення військової техніки є його здійснення у першочерговому порядку та залучення Державної служби експортного контролю України  до здійснення необхідних формальностей. При переміщенні через митний кордон України військової техніки іноземних держав уповноважена особа не пізніше ніж за 3 дні до митного оформлення цієї техніки подає відповідному митному органу письмову заяву про місце, час, мету переміщення військової техніки та взяття на себе зобов’язання щодо здійснення її митного оформлення згідно із законодавством. Митне оформлення військової техніки здійснюється за умови надходження до Державної митної служби від Держекспортконтролю дозволів та висновків в електронній формі із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису і врахуванням положень МКУ. Для митного оформлення військової техніки митному органові подається заповнена у встановленому порядку митна декларація.
     Митне оформлення військової техніки, яка перетинає митний кордон України з метою здійснення заходів оперативно-тактичного характеру (військових навчань, міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки, антитерористичних операцій, конвою морських суден, участі в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, подання військової та гуманітарної допомоги тощо), здійснюється без подання дозволу або висновку Держекспортконтролю, якщо таке переміщення відбувається у рамках міжнародних договорів, що передбачають механізм здійснення державного контролю за переміщенням товарів. Перелік військової техніки, яка перетинає державний кордон України в рамках міжнародних договорів, що передбачають механізм здійснення державного контролю за переміщенням товарів, погоджується з Держекспортконтролем та затверджується керівником (його заступником) центрального органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить така військова техніка або який є стороною, що її приймає.
     Податки і збори під час митного оформлення військової техніки справляються у порядку, визначеному законодавством. Зазначені норми відтворено також у Порядку виконання митних формальностей на морському та річковому транспорті, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 10.03.2015 р. № 308.