1.1.1. Резолюція Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй 1540

     Резолюцію схвалено 28 квітня 2004 року в контексті проблематики нерозповсюдження зброї масового знищення. Відповідно до п.3 даної резолюції, усі держави повинні вживати ефективних заходів з метою встановлення національного контролю для запобігання розповсюдженню ядерної, хімічної та біологічної зброї і засобів її доставки, у тому числі шляхом встановлення належного контролю над відповідними матеріалами, і з цією метою мають, зокрема:
      - встановлювати, вдосконалювати, переглядати і підтримувати належний ефективний контроль на національному рівні за експортом і транскордонним переміщенням таких предметів, включаючи належні закони і нормативні акти щодо контролю за експортом, транзитом, транскордонним переміщенням і реекспортом, і заходи контролю за наданням засобів і послуг, що належать до такого експорту і транскордонного переміщення, таких як фінансування і транспортування, які сприяли б розповсюдженню, а також встановлювати заходи контролю за кінцевим споживачем, та встановлювати і застосовувати належні заходи кримінальної і цивільної відповідальності за порушення таких законів і нормативних актів у сфері експортного контролю (п.3 (d)).
       Пункт 10 резолюції РБ ООН 1540 (2004) закликає всі держави, у відповідності до їхніх систем правового регулювання і законодавства та у відповідності до міжнародного права, застосовувати спільні дії для запобігання незаконному обігу ядерної, хімічної та біологічної зброї, засобів її доставки і відповідних матеріалів.
        У подальшому тема нерозповсюдження зброї масового знищення продовжувалася і розвивалася у таких резолюціях РБ ООН: 1673(2006), 1810 (2008), 1887 (2009), 1977 (2011), 2055(2012) і 2325(2016).

 Детальна інформація міститься за посиланням