11.1. Практичні приклади ідентифікації товарів подвійного використання

     Відповідно до підпункту 71) пункту 2 статті 544 Митного кодексу України одним із основних завдань, виконання яких покладено на митні органи, є здійснення державного експортного контролю в межах повноважень, обсяг яких визначено Митним кодексом та іншими законами України.
     В Україні класифікація товарів для цілей митного оформлення здійснюється згідно з вимогами Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), що є товарною номенклатурою Митного тарифу України, затвердженого Законом України «Про Митний тариф України» від 04.06.2020 № 674-IХ, з урахуванням Основних правил інтерпретації УКТ ЗЕД та характеристик товару, що є визначальними для його класифікації.

Щодо Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності детальніше дивись розділ 9 цього Довідника.

     Проте для цілей здійснення державного експортного контролю класифікації лише відповідно до УКТ ЗЕД не достатньо. Підтвердженням цього є і те, що у відповідності до Порядку використання в митних органах дозволів і висновків Державної служби експортного контролю України та їх електронних копій, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 №649, у Дозвільному документі Держекспортконтролю України код товару згідно з УКТЗЕД наводиться довідково. Тому важливо здійснити коректну ідентифікацію товару у відповідності до контрольованих списків (списках товарів військового призначення та подвійного використання, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807 та від 28.01.2004 № 86). Відсутність в контрольованих списках того чи іншого коду товару за УКТ ЗЕД не може вплинути на зміст контрольованих списків. Митний контроль та митне оформлення товарів має здійснюватися із урахуванням законодавства у галузі державного експортного контролю, виходячи із відповідності опису ознак, технічних характеристик або сфери застосування цих товарів у контрольованих списках.

Процедура ідентифікації та контрольні списки розглянуті у розділі 10 цього Довідника.

     Розглянемо декілька практичних випадків некоректної класифікації та ідентифікації, що створює передумови до нанесення шкоди національним інтересам України у сфері державного експортного контролю.

Випадок № 1. Тепловізори

     При здійсненні митного оформлення тепловізорів деякі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності застосовують код товару за УКТ ЗЕД 9025 19 20 90, оскільки зазначений код за УКТ ЗЕД був відсутній в старих списках товарів військового призначення та подвійного використання, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807 та від 28.01.2004 № 86, що може приводити до невиконання умов нетарифного регулювання в частині експортного контролю.
    Частково ця ситуація викликана тим, що для товару "тепловізор" в УКТ ЗЕД та в контрольованих списках відсутня окрема товарна позиція з такою назвою.
    Тому, задля уникнення подібних проблемних ситуацій, вирішальними під час процедури ідентифікації мають бути саме опис, технічні характеристики та призначення товару, а не його назва. Так, саме за своїми описом, технічними характеристиками та призначенням деякі «тепловізори» можуть відповідати позиції ML15.d («апаратура формування зображення або апаратура формування інфрачервоного чи теплового зображення, спеціально призначена для військового використання») «Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю» (Додаток до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807).

     У Єдиному Списку ТПВ, у залежності від технічних характеристик, «тепловізори» можуть ідентифікуватися як спеціальні технічні засоби, тощо.

Залежно від технічних характеристик, «тепловізори» можуть як контролюватися відповідно до позиції 6A003.b.4 Єдиного Списку ТПВ України, так і не підлягати державному експортному контролю України згідно з, наприклад, примітками до цієї позиції.
     Прикладом «тепловізорів», які не підлягають державному експортному контролю, є Тепловізор для енергоаудиту (128x96) FLIR C3-X. Згідно з приміткою 3 до позиції 6A003.b.4.b Єдиного Списку ТПВ України контролю не підлягають камери формування зображення, які мають, наприклад, максимальну частоту кадрів 9 Гц або менше. Вищезазначений «тепловізор», згідно зі специфікацією, має частоту зображення 8,7 Гц.

     Тепловізори у вигляді цифрових камер, які призначені для фотографування, відеозапису, спостереження за об'єктами, зокрема, в умовах недостатнього освітлення, туману, задимлення (при пожежах), та не мають пристроїв для вимірювання величин, пов'язаних з характеристикою інфрачервоного випромінювання об'єктів, класифікуються у товарній позиції 8525 згідно з УКТ ЗЕД. Такі товари не розглядаються в групі 90 відповідно до вимог примітки 1 (h) до групи 90 УКТ ЗЕД.
     Згідно з вимогами УКТ ЗЕД та Регламенту Європейської комісії з класифікації «Comission regulation (EU)» від 30.03.2011 № 314/2011, інфрачервоні тепловізійні камери, що мають функцію вимірювання температури (визначення рівня інфрачервоного випромінювання) та які графічно чи у цифровому вигляді відображають зображення різних температур в кольорі на дисплеї, класифікуються в товарній категорії УКТ ЗЕД 9025 19 20.
     Оскільки ці прилади вимірюють рівень інфрачервоного випромінювання та визначають температуру об'єкта, а не кількість тепла, поглиненого або виділеного твердим тілом, рідиною або газом, вони не можуть розглядатися у товарній позиції УКТ ЗЕД 9027.
     Однозначна класифікація тепловізорів згідно з УКТ ЗЕД можлива на підставі повної інформації про їх функціональне призначення та технічні характеристики, що є визначальними для класифікації.
     Окрім того, згідно з примітками до Списків, коди товарів за УКТ ЗЕД наводяться у них довідково. Згідно з законодавством України, основною ознакою для прийняття рішення щодо ідентифікації є відповідність заявленого до митного оформлення товару найменуванню та опису відповідного товару, наведеного в Списках.

Випадок № 2. Рицин

     Наступним розглянемо Рицин (код УКТ ЗЕД 3002 90 90 00, білий порошок без запаху, добре розчинюється у воді); хімічна назва – рицин.
     У цивільній промисловості досить розповсюджене використання рицинової олії. Але при цьому насіння рицини звичайної є дуже отруйним (дiючі речовини - токсальбумiн, рицин, рицинiн). На даний час проводяться різні дослідження з використання рицину в ході лікування деяких видів лімфом; в цьому випадку він впливає безпосередньо на пухлинові тканини, завдяки цьому не пошкоджуютІ, не зважаючи на доволі широке застосування рицину та доступності рицинової олії в будь-якій аптеці, відповідно до позиції 1C351.d.4 Рицин відноситься до категорії «Патогени і "токсини", небезпечні для людей і тварин».ься здорові клітини.
     

Випадок № 3. Сапфіри

Уваги також вартий випадок спроби здійснення експорту штучного сапфіру із домішками. Суб’єктом ЗЕД (далі – Суб’єкт) у рамках виконання зовнішньоекономічного контракту мала бути здійснена поставка товару «Вироби оптичного монокристалічного сапфіру з забарвлюючою домішкою Ті - оптичні елементи, заготівки різної форми та розмірів». Декларація на товар була подана з наступним формулюванням: «Заготівки шліфовані зі штучного оптичного монокристалічного сапфіру з забарвлюючою домішкою, оптична якість матеріалу Grade…. Використовується у науковій апаратурі та відноситься загальнопромислового призначення.. Код УКТ ЗЕД  – 9001 90 90 00, не було наведено у жодному Списку.

Інформація (в т.ч. розшифровка кодів за УКТ ЗЕД) щодо цього випадку викладена відповідно положення речей на момент випадку і не повністю відповідає її сьогоднішньому стану

   При цьому, до здійснення декларування Суб’єкт отримав висновок Торгово-промислової палати (далі – ТПП), відповідно до якого за результатами дослідження вироби зі штучного монокристалічного оптичного корунду (сапфіру) (АІ2О3) оптично оброблені: елементи, заготовки, пластини, вікна, стрижні, трубки, підложки з підфарбовуючою добавкою окису титану (АІ2О3:Ті) та без, відносяться до коду 9001 90 90 00 (волокна оптичні та джгути волоконно-оптичні, інші кабелі волоконно-оптичні, листи та пластини з поляризаційного матеріалу: лінзи, призми, дзеркала та інші оптичні елементи з будь-яких матеріалів, неоправлені, крім таких елементів з оптично необробленого скла, інші). Спираючись на цей висновок, який Суб’єкт видавав за експертизу в галузі державного експортного контролю, Суб’єкт намагався довести, що товар не підлягає експортному контролю з причини невідповідності коду товару за УКТ ЗЕД (9001 90 90 00), наданого ТПП, коду за УКТ ЗЕД, наведеному щодо відповідної позиції у Списках (7103 10 00 00).
     Водночас необхідно зазначити, що:

- метою звернення суб’єкта ЗЕД до ТПП було «визначити код товару згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД)»;
- відповідно до законодавства України, ТПП, до якої звернувся Суб’єкт, не має повноважень на здійснення експертизи в галузі державного експортного контролю України.

   У рамках опрацювання зазначеної декларації, митницею було отримано незалежний висновок експертизи щодо ідентифікації товару, згідно з яким вказаний товар за своїм найменуванням та технічними характеристиками відповідав п. 6.С.5.а Додатку 1 до списку товарів подвійного використання, "Кристалічні основи "лазерів" у необробленому вигляді: сапфір, легований титаном", що можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки, який додається до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №86 від 28.01.2004 року (п. 6C005.a.1 Єдиного Списку ТПВ України).
     У зв’язку з тим, що товар, який планувалося експортувати, за своїми характеристиками може бути використано для «розробки», «виготовлення» або «використання» товарів подвійного використання, його міжнародні передачі підлягають державному експортному контролю України, а отже, відповідно до законодавства України, цей товар не може бути експортовано без відповідного дозвільного документу Держекспортконтролю України.

Слова у «лапках» наведені у значені згідно з «Визначенням термінів, що використовуються у Єдиному Списку ТПВ України».

     Таким чином, своєчасні та професійні дії митниці стали основним фактором у запобіганні цього правопорушення у галузі державного експортного контролю України.

Випадок № 4. Вироби з алюмінію

  У сучасному світі неможливо обійтися без алюмінію. Сплави на основі цього металу настільки широко застосовуються в найрізноманітніших галузях промисловості, що вони стали по-справжньому незамінними. Цей метал широко застосовується в авіаційній, автомобільній, електротехнічній промисловості, приладобудуванні, будівництві та інших галузях господарства. Алюміній є важливою стратегічною сировиною.
  Важливість цього матеріалу підкреслено і у УКТ ЗЕД - виділена спеціальна група 76 «Алюміній і вироби з нього».

     Зважаючи на широке застосування алюмінію та сплавів з цього металу виникає необхідність відмежування товарів, що можна вільно перевозити на території інших країн від тих, передача яких обмежується та контролюється. Для вирішення цього завдання необхідно звертати увагу на певні характеристики, що дозволяють віднести товари до контрольованих, наприклад:

- “матеріал з високим значенням відношення міцності до густини” (сплави алюмінію, здатні мати межу міцності при розтягуванні 0,46 ГПа або більше);
- спеціально підготовлені сполуки або порошки для виготовлення газодифузійних бар’єрів, корозійностійких до UF6 (наприклад, оксид алюмінію), з чистотою 99,9 % за вагою або більше, з розміром частинок менше ніж 10 мкм, виміряним згідно із стандартом B330 Американського товариства з тестування матеріалів (ASTM), та з високою ступінню однорідності частинок за розміром;
- алюмініди (нікелеві алюмініди, що містять мінімально 15 % за вагою алюмінію, максимально 38 % за вагою алюмінію та принаймні один додатковий легуючий елемент; титанові алюмініди, що містять 10 % або більше за вагою алюмінію та принаймні один додатковий легуючий елемент);
- алюмінієві сплави, що мають будь-яку з таких характеристик: міцність при розтягуванні 240 МПа або більше за температури 473 K (200 °C); або міцність при розтягуванні 415 МПа або більше за температури 298 K (25 °C);
- алюмінієві сплави (Al-Mg-X або Al-X-Mg, Al-Zn-X або Al-X-Zn, Al-Fe-X або Al-X-Fe);
- дискретні, багатофазні, полікристалічні волокна оксиду алюмінію у вигляді рублених волокон або матів, що містять 3 % за вагою або більше діоксиду кремнію з “питомим модулем пружності” менше ніж 10 x 106 м;
- алюмінієвий порошок у формі або сферичних або сфероїдних часток, розміром менше ніж 200 мкм, та вмістом алюмінію 97 % (за вагою) або більше, якщо щонайменше 10 % загальної ваги становлять частки розміром менше ніж 63 мкм згідно із стандартом ISO 2591-1:1988 або його національними еквівалентами;
- алюмінієві сплави, що мають обидві такі характеристики: “здатні мати” межу міцності при розтягуванні 460 МПа або більше за температури 293 К (20 °C); та виготовлені у формі труб або циліндричних твердих форм (включаючи поковки) із зовнішнім діаметром понад 75 мм;
- берили (силікат берилію і алюмінію) у вигляді смарагдів або аквамаринів;
- триетилалюміній (ТЕА), триметилалюміній (ТМА) та інші пірофорні алкілові та арилові похідні літію, натрію, магнію, цинку і бору;
- керамічні порошки, що мають таку композицію: прості або складні оксиди цирконію і складні оксиди кремнію або алюмінію;
- клапани, що повністю виготовлені з алюмінію, сплаву алюмінію, нікелю або сплаву нікелю, що містить більше 60 % нікелю за вагою, або захищені покриттям з таких матеріалів;
- “сплави алюмінію” відноситься до сплавів з межею міцності при розтягуванні 190 МПа або більше, виміряною за температури 293 К (20 °C).

     Ця інформація може бути зазначена у товаросупровідній документації (технічні специфікації, сертифікати якості, сертифікати аналізу, сертифікати відповідності та ін.).

Випадок № 5. Елементи живлення

    Практично кожен цивілізований мешканець сьогодні має пристрій, для роботи якого потрібні акумулятори або батареї: телевізійний пульт, настінний годинник, стільниковий телефон або фотоапарат. Всі ці гаджети стали настільки звичайними, що ніхто вже не намагається вникнути в суть функціонування їх елементів живлення, а тим часом з моменту винаходу прототипу сучасної батарейки минуло вже більше двох століть.
   Елементи живлення можна розділити на первинні, які не призначені для заряджання будь-яким іншим джерелом енергії та вторинні, які призначені для заряджання зовнішнім джерелом електроживлення.
  Первинні елементи і батареї можуть виготовлятися різними по формі та розміру. Зазвичай вони мають циліндричну форму або форму таблетки. У цих елементах електроенергія генерується за рахунок хімічних реакцій.

   Первинний елемент являє собою переважно посудину з лужним або нелужним електролітом (наприклад, гідроксидом калію чи натрію, хлоридом амонію або сумішшю хлориду літію, хлориду амонію, хлориду цинку і води), в якій занурені два електроди. Анод, як правило, цинковий, магнієвий або літієвий, а катод (деполяризувальний електрод), наприклад, з діоксиду марганцю (змішаного з вугільним порошком), з оксиду ртуті чи оксиду срібла. У літієвих первинних елементах анодом є літій, а катодом – наприклад, тіоніхлорид, діоксид сірки, діоксид марганцю чи сульфід заліза. Безводний електроліт використовується через розчинність і реактивність літію у водяних розчинах. У повітряно-цинкових первинних елементах зазвичай використовують лужний або нейтральний електроліт. Цинк використовують як анод, кисень, що дифундує в елемент, використовують як катод. Кожен електрод обладнаний клемою або іншим пристроєм для приєднання до зовнішнього кола. Основною ознакою первинного елемента є те, що він важко або погано перезаряджається.
     Елементи можна згрупувати в батареях або послідовно, або паралельно, або послідовно-паралельно.
   Електричні акумулятори (акумуляторні батареї вторинні батареї) характеризуються тим, що електрохімічна дія є оборотна, для того щоб акумулятор був заряджений. Вони застосовуються для зберігання електроенергії та як її джерело, коли в цьому виникає потреба. Крізь акумулятор пропускається постійний струм, що викликає певні хімічні зміни (заряд); коли згодом клеми акумулятора приєднуються до зовнішнього кола, ці хімічні зміни змінюються на протилежні і викликають постійний струм у зовнішньому колі (розряд). Цей цикл явищ – заряд і розряд – може повторюватися протягом терміну придатності акумулятора.
   Акумулятори переважно являють собою резервуар, наповнений електролітом, в який занурені два електроди з клемами для приєднання до зовнішнього кола. У багатьох випадках резервуар може бути розділений на кілька частин, причому кожне відділення (елемент) є саме по собі акумулятором; ці елементи, як правило, з’єднуються послідовно для забезпечення більш високої напруги. Декілька з’єднаних таким чином елементів називають батареєю. Також декілька акумуляторів можуть бути об’єднані в більш великому корпусі. Акумулятори можуть складатися з рідинних або сухих елементів.
     Для здійснення державного експортного контролю елементів живлення необхідно враховувати наступне: контролю підлягають міжнародні передачі елементів живлення з густиною енергії понад 550 Вт x год/кг (для первинних елементів) та понад 300 Вт x год/кг (для вторинних) при 20 °C.

густина енергії (Вт x год/кг) обчислюється множенням номінальної напруги на номінальну ємність в ампер-годинах (А x год) і діленням добутку на масу в кілограмах. Якщо номінальну ємність не зазначено, густина енергії обчислюється як добуток квадрата номінальної напруги на тривалість розрядки в годинах, поділений на добуток опору навантаження розрядки в омах на масу в кілограмах.

     Також контролю підлягають термобатареї, які призначені або модифіковані для ракет та безпілотних літальних апаратів, що мають дальність понад 300 км.

термобатареї - це батареї одноразової дії, в яких як електроліт використовується тверда неелектропровідна неорганічна сіль. Ці батареї містять піролітичні матеріали, які під час займання розплавляють електроліт та активізують батарею.

Практичні поради

     Нижче приведемо групи товарів, які дуже важко ідентифікувати на перший погляд. Необхідно вкрай ретельно аналізувати технічні характеристики, порівнюючи їх із тими, що наведені у Списках, та сферу застосування задля визначення приналежності до тих чи інших Списків.
     Наступний перелік містить товари, які, у залежності від технічних характеристик, можуть бути використані для створення ядерної зброї:

Захисні вікна від випромінювання високої щільності і дистанційні маніпулятори;
Ізостатичні преси;
Волоконні або волокнисті матеріали;
Вакуумні насоси;
Перетворювачі тиску;
Перетворювачі частоти або генератори;
Комутаційні апарати;
Системи для випробувань на вібростійкість.

     Для створення хімічної або біологічної зброї можуть використовуватись наступні товари:

Певні сполуки фосфору, сірки, фтору, ціанідів;
Хімічні корозійностійкі посудини, змішувачі, теплообмінники, ректифікаційні колони, клапани, насоси;
Ферментери, центробіжні сепаратори, обладнання для фільтрації у поперечному потоці, устаткування для заморожування і обладнання для висушування розпилюванням;
Бактерії сибірської виразки, вірус віспи, ботулінічний токсин;
Збудники захворювань основних сільськогосподарських культур.