10.4.1. Контрольні списки

     Як було зазначено в цьому розділі вище, Україна є учасницею всіх п’яти діючих на сьогодні міжнародних режимів експортного контролю.

Про повний список країн, які ведуть діяльність у міжнародних режимах з експортного контролю дивись «Перелік держав-учасниць міжнародних режимів експортного контролю» (Додаток до «Порядку державного експортного контролю за проведенням переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.2021 № 482), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2012 № 500)

     Відповідно до взятих на себе зобов’язань у рамках зазначених режимів та затверджених цими режимами контрольних списків, Україна забезпечує належний контроль за експортом:

  • звичайних озброєнь (товарів військового призначення) та пов’язаних з ними товарів подвійного використання (ВД, WA);
  • ракетного обладнання і технологій (РКРТ, MTCR);
  • ядерних і спеціальних неядерних матеріалів, обладнання та установок для їх виробництва, а також окремих видів інших матеріалів, обладнання, програмного забезпечення та технологій, що можуть бути використані для створення ядерної зброї чи ядерних вибухових пристроїв (ГЯП, NSG; КЦ, ZC);
  • матеріалів, обладнання і технологій подвійного призначення, які можуть бути використані для створення хімічної та біологічної зброї (АГ, AG).

     Україна разом з іншими державами-учасницями міжнародних режимів експортного контролю на постійній основі приймає участь у роботі відповідних режимів щодо внесення змін та доповнень до контрольних списків таких режимів.
     Ця діяльність держави в режимах проводиться шляхом перегляду існуючих контрольних списків з їх відповідним оновленням. Після оновлення контрольних списків на рівні режимів коригування контрольних списків відбувається на національному рівні.
     Постійне (щорічне) внесення змін та доповнень до таких «режимних» контрольних списків обумовлено появою нових технологій, поточною безпековою ситуацією в світі та ринковими тенденціями.
   Таким чином, шляхом періодичного внесення змін та доповнень до національного законодавства в галузі експортного контролю у відповідності до внесених змін та доповнень до «режимних» контрольних списків, Україна підтримує свої національні контрольні списки у актуальному на сьогоднішній день стані.
    В рамках участі України у діяльності міжнародних режимів з експортного контролю, в частині, що стосується товарів, які повинні підлягати контролю, відповідні державні органи, що задіяні у процедурах експортного контролю та роботі щодо функціонування режимів, користуються різними джерелами інформації, у тому числі закритими, які мають певний гриф таємності.
   Водночас, поряд з користуванням закритих інформаційних джерел, використовуються відкриті інформаційні джерела, до яких можливо віднести офіційні веб-сайти міжнародних режимів експортного контролю, а саме:

- Вассенаарська домовленість (The Wassenaar Arrangement);
- Режим контролю за ракетними технологіями (The Missile Technology Control Regime);
- Група ядерних постачальників (The Nuclear Suppliers Group);
- Комітет Цангера (The Zangger Committee);
- Австралійська група (The Australia Group).

     Вищезазначені офіційні «режимні» веб-сайти містять найактуальнішу інформацію щодо оновлених контрольних списків товарів, які станом на сьогодні підлягають процедурам експортного контролю.
    Таким чином, відкриті джерела інформації, зокрема вищезазначені офіційні веб-сайти міжнародних режимів експортного контролю, в контексті процедур оновлення контрольних списків, можуть використовуватись у якості «стандарту», якому повинно відповідати національне законодавство у галузі експортного контролю.