5.3. Певні товари подвійного використання як небезпечні вантажі

     При перевезенні вантажів обов’язково повинна бути здійснена їх оцінка на предмет того, чи відносяться вони до небезпечних вантажів. Відповідно до ДОПНВ, а також до Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів» небезпечні вантажі можуть бути віднесені до одного або декількох з наступних класів небезпеки:

Клас Під-клас Назва
1   Вибухові речовини і вироби
  1.1 Речовини та вироби, яким властива небезпека вибуху масою
  1.2 Речовини та вироби, яким властива небезпека розкидання, але які не створюють небезпеку вибуху масою
  1.3 Речовини та вироби, яким властива небезпека загоряння, а також незначна небезпека вибуху, або незначна небезпека розкидання, або те та інше, але не властива небезпека вибуху масою
  1.4 Речовини та вироби, які не становлять значної небезпеки
  1.5 Речовини дуже низької чутливості, яким властива небезпека вибуху масою
  1.6 Вироби надзвичайно низької чутливості, яким не властива небезпека вибуху масою
2   Гази
  2.1 Займисті гази
  2.2 Незаймисті нетоксичні гази
  2.3 Токсичні гази
3   Легкозаймисті рідини
4  

Легкозаймисті тверді речовини; речовини, здатні до самозаймання;

Речовини, що виділяють займисті гази внаслідок взаємодії з водою
  4.1 Легкозаймисті тверді речовини
  4.1 Речовини, здатні до самозаймання
  4.3 Речовини, які виділяють займисті гази внаслідок взаємодії з водою
5   Окиснювальні речовини та органічні пероксиди
  5.1 Окиснювальні речовини
  5.2 Органічні пероксиди
6   Токсичні речовини та інфекційні речовини
  6.1 Токсичні речовини
  6.2 Інфекційні речовини
7   Радіоактивні матеріали
8   Корозійні речовини
9   Інші небезпечні речовини і вироби
Зазвичай класу 9 відносяться вантажі, що мають у своєму складі елементи живлення у вигляді літій-йонних або літій-полімерних батарей.

      При митному оформленні ТПВ, що перелічені в ПКМУ №86 від 28 січня 2004 р. та мають небезпечні властивості, необхідне виконання вимог нормативних документів щодо перевезення вантажів, що мають небезпечні властивості.
     Перелік основних позицій стратегічних товарів, що також включені у Додаток до ПКМУ №86, та відповідні види небезпеки, що найчастіше притаманна цим товарам, перелічені у таблиці 5.3.1.

 

Найменування та опис товарів Можливі класи небезпеки
Спецiальнi матерiали, що розщеплюються (до яких відносяться твели) клас 7
Обладнання та пристрої, спеціально призначені для ініціювання зарядів і пристроїв, що містять енергетичні матеріали, за допомогою електричних засобів, а саме:
     …
     електродетонатори вибухових пристроїв, а саме:
     детонатори з містком, що вибухає (іскрові детонатори);
     детонатори з дротовою перемичкою, що вибухає (струмові детонатори);
     детонатори з ударником (детонатори ударної дії);
     детонатори з фольгою, що вибухає
Іноді замість слова “детонатор” використовують слова “ініціатор” або “запал”.
класи 1.2 - 1.4
Ракетне паливо та складові для ракетного палива, крім тих, що визначені у позиції 1C011, як наведено нижче:
     ...
     металеві порошки, крім тих, що визначені у Списку товарів військового призначення…
     ...
     похідні гідразину…
Класи 3, 4.1, 4.3, 6.1, 8

Класи 4.1, 4.3

Класи 3, 6.1, 8
Високошвидкісні системи метання (порохові, газові, котушкові, електромагнітні та електротермічні, а також інші перспективні системи) ... Класи 1.2 - 1.3, 2.1, 4.1, 4.3
Космічні ракети-носії, “космічні апарати”, “космічні платформи”, “корисні навантаження космічних апаратів”, бортові системи або бортове обладнання “космічних апаратів”… Класи 3, 6.1, 8, 9
Ракетні рушійні установки на рідкому паливі...
Класи 3, 6.1, 8
Ракетні рушійні установки на твердому паливі...
Класи 1.3 - 1.6, 4.1, 4.3
Гібридні ракетні рушійні установки … Класи 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.3, 6.1, 8
“Безпілотні літальні апарати” (“БПЛА”), безпілотні “дирижаблі”, відповідне обладнання та компоненти, а саме: Клас 9
Метеорологічні ракети… Класи 1.3 - 1.6, 4.1, 4.3
Гібридні ракетні двигуни та спеціально призначені для них компоненти… Класи 3, 4.1, 4.3, 6.1, 8

     Небезпечні якості вантажу не впливають на класифікацію за ТН ЗЕД та складові тарифного регулювання експорту/імпорту.