10.1. Структура контрольних списків

      У цьому підрозділі буде розглянута структура національного контрольного списку товарів подвійного використання.
      Структура ЄС ТПВ України ґрунтується на базі списку ТПВ Європейського Союзу.
   Структура ЄС ТПВ України розроблена з урахуванням усього попереднього досвіду користування «режимними» списками та є максимально інтуїтивною, що дає можливість безпроблемного використовування цього списку усім суб’єктам процесу міжнародних передач товарів незалежно від рівня їх знань у галузі експортного контролю.
     З практичної точки зору ЄС ТПВ України – це перелік літерно-цифрових позначень, які присвоєні внесеним до цього списку товарам з урахуванням тематики товару, його функціональності та режиму контролю відносно цього товару.
    Умовно ЄС ТПВ України можливо розділити на дві частини, а саме: і) довідкова частина, яка включає в себе розділи, що наводять загальні примітки та дають уявлення відносно термінів та визначень, які зустрічаються у ЄС ТПВ, та іі) товарна частина, яка складається з опису товарів, що підлягають контролю, та їх літерно-цифрових позначень.
     Товарна частина ЄС ТПВ України включає в себе 13 розділів, які також умовно можуть бути розділені на основні розділи (їх взагалі 10) та додаткові розділи (їх взагалі 3), а саме:

Основні розділи

Розділ 0. Ядерні установки, матеріали та обладнання;
Розділ 1. Спеціальні матеріали та пов’язане з ними обладнання;
Розділ 2. Оброблення матеріалів;
Розділ 3. Електроніка;
Розділ 4. Комп’ютери;
Розділ 5. Частина перша. Зв’язок, Частина друга. Захист інформації, Частина третя. Спеціальні технічні засоби;
Розділ 6. Датчики і лазери;
Розділ 7. Навігаційне обладнання та авіаційна радіоелектроніка;
Розділ 8. Морська справа;
Розділ 9. Авіакосмічна промисловість та рушійні/силові установки;

Додаткові розділи

Розділ «Чутливі» товари»;
Розділ «Дуже чутливі» товари»;
Розділ «Категорія І товарів, що можуть бути використані у створенні ракетної зброї».

     Кожен з основних розділів об’єднує в собі всі товари конкретної тематики, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю.

Розділ 9. «Авіакосмічна промисловість та рушійні/силові установки» ЄС ТПВ України складається лише з відповідних цій тематиці товарів, таких як: різноманітні авіаційні та космічні транспортні засоби, двигуни різних типів, що забезпечують їхній рух, окремі вузли та компоненти для них, і таке інше

     Кожен з десяти основних розділів має поділ на 5 груп товарів, а саме:

  1. Системи, обладнання і компоненти;
  2. Обладнання для випробування, контролю та виробництва;
  3. Матеріали;
  4. Програмне забезпечення;
  5. Технологія.

     Стосовно літерно-цифрового позначення необхідно відзначити наступне.

     Літерно-цифрове позначення складається з щонайменше п’яти знаків (що є основною частиною позначення) та є так званою «позицією контрольного списку». Визначення позиції контрольного списку є одним з базових елементів у системі ідентифікації товарів у галузі експортного контролю.
     Перший знак (цифри від 0 до 9) у літерно-цифровому позначенні вказує на приналежність до одного з десяти основних розділів ЄС ТПВ України.
     Другий знак (латинські літери A, B, C, D, E) у літерно-цифровому позначенні вказує на приналежність до однієї з п’яти груп одного з десяти основних розділів ЄС ТПВ України.
     Третій знак (цифра) у літерно-цифровому позначенні вказує на приналежність до конкретного міжнародного режиму з експортного контролю або на те, що міжнародні передачі даного товару контролюються лише в Україні. Міжнародні режими з експортного контролю та національний контроль в Україні кодуються цим третім знаком (цифрою) у літерно-цифровому позначенні наступним чином:     

№ п/п Контроль за Режимом Код
1 Вассенаарські домовленості (ВД); 0
2 Режим контролю ракетних технологій (РКРТ); 1
3 Група ядерних постачальників (ГЯП); 2
4 Австралійська група (АГ); 5
5 Конвенція про хімічну зброю (КХЗ); 4
6 Національний контроль (НК). 9

     Четвертий та п’ятий знак (двозначні числа від 01 до 99) у літерно-цифровому позначенні означають порядковий номер товару, що контролюється.

Літерно-цифрове позначення:
9A012 – «Безпілотні літальні апарати» («БПЛА»), безпілотні «дирижаблі», відповідне обладнання та компоненти…

Де:
9 – розділ «Авіакосмічна промисловість та рушійні/силові установки»;
A – група товарів «Системи, обладнання і компоненти»;
0 – режим контролю Вассенаарські домовленості;
12 – двозначне число конкретного товару.

     Товар одночасно може контролюватися різними міжнародними режимами з експортного контролю. У разі, якщо товар одночасно контролюється декількома режимами експортного контролю, цей товар буде знаходитися у ЄС ТПВ України під різними позиціями, хоча два останні знаки (четвертий та п’ятий) у таких позиціях будуть співпадати.

 Міжнародні передачі безпілотних літальних апаратів (БПЛА) контролюються як у рамках Вассенаарських домовленостей, так і у рамках Режиму контролю ракетних технологій. Тому в ЄС ТПВ України БПЛА одночасно контролюються за наступними позиціями:

- п. 9A012 – «Безпілотні літальні апарати» («БПЛА»), безпілотні «дирижаблі», відповідне обладнання та компоненти…; та
- п. 9A112 – «Безпілотні літальні апарати» («БПЛА»), крім тих, що визначені у позиції 9А012…
Тобто, третій символ літерно-цифрового позначення вказує на те, що товар одночасно контролюється режимами Вассенаарські домовленості та Режимом контролю ракетних технологій відповідно, а однаковість двозначних чисел кожного з указаних літерно-цифрових позначень говорить про те, що в обох випадках товар є одним видом виробів (БПЛА), які, тим не менш, можуть відрізнятися технічними характеристиками.

      Зазвичай, опис товару, закріплений за основною частиною літерно-цифрового позначення, доповнюється додатковою інформацією, яка уточнює технічні характеристики товару. Запис такої додаткової інформації оформлюється в ЄС ТПВ України за принципом чергування літерних та цифрових позначень, які додаються до основної частини літерно-цифрового позначення товару через крапку. Основна додаткова інформація наводиться у підпункті до відповідної позиції ЄС ТПВ України, і цьому підпункту дається літерне позначення. Подальше, ще більш детальне уточнення основної додаткової інформації, отримує цифрове позначення. Ще більш детальне уточнення знов отримає літерне позначення.

 Позиція ЄС ТПВ України 1C010.e.1.b, де:

1C010 – основна частина літерно-цифрового позначення товару, який відповідає позиції ЄС ТПВ України 1C010 – «Волокнисті або ниткоподібні матеріали», а саме…;
e – підпункт, який відповідає позиції ЄС ТПВ України 1C010.e – «волокнисті або ниткоподібні матеріали», повністю або частково просочені смолою або пеком (препреги), «волокнисті або ниткоподібні матеріали», покриті металом або вуглецем (преформи), або «вуглецеві волоконні преформи», що мають усі наведені нижче характеристики:...;
1 – підпункт, який відповідає позиції ЄС ТПВ України 1C010.e.1 – мають будь-яку з таких характеристик:…;
b – підпункт, який відповідає позиції ЄС ТПВ України 1C010.e.1.b – органічні або вуглецеві “волокнисті або ниткоподібні матеріали”, що мають усі такі характеристики:…

     Слід відзначити, що у перших десяти (основних) розділах ЄС ТПВ України визначено усі товари, міжнародні передачі яких контролюються. Проте, серед цих товарів є такі, що більше інших викликають занепокоєність з точки зору проблематики питань нерозповсюдження, безпеки та протидії тероризму. Відносно таких товарів можуть бути запровадженні додаткові заходи, як то:

- особлива підзвітність перед відповідними режимами експортного контролю; та
- повна заборона міжнародних передач.

     З метою підкреслення виключної важливості та полегшення пошуку такі товари були виділені в окремих (додаткових) розділах ЄС ТПВ України, а саме:

- Розділ «Чутливі» товари»;
- Розділ «Дуже чутливі» товари»;
- Розділ «Категорія I товарів, що можуть бути використані у створенні ракетної зброї».

Товар може одночасно знаходитися в усіх додаткових розділах.

     Якщо товар, вказаний в основних розділах ЄС ТПВ України, потребує внесення у додаткові розділи, його літерно-цифрове позначення копіюється із основного розділу, а опис та технічні характеристики можуть відрізнятися.
     До структури ЄС ТПВ України також входить такий надважливий елемент, як примітки. ЄС ТПВ України має декілька видів приміток, а саме:

- Загальні примітки;
- Примітки;
- Особливі примітки; та
- Технічні примітки.

     Загальні примітки наведені на початку ЄС ТПВ України та дають загальні пояснення як для окремих розділів, так і для всього списку в цілому.

Загальні примітки

- Термін «товари подвійного використання» у цьому Списку вживається у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання».

Загальна примітка із “захисту інформації” (ЗПЗІ)

Вироби або функції, які забезпечують «захист інформації», повинні розглядатися в рамках положень частини другої розділу 5, навіть якщо вони є компонентами, «програмним забезпеченням» або функціями інших виробів.

    Особливі примітки зустрічаються (і) у загальних примітках, (іі) у частині ЄС ТПВ України під назвою «Визначення термінів, що використовуються у цьому Списку» (більш детально про цей розділ – нижче) та (ііі) в розділах ЄС ТПВ України. Вони надають додаткові пояснення та вказають на те, що товар із схожими найменуванням, описом та/або технічними характеристиками може бути знайдено також і за іншою позицією як ЄС ТПВ України, так і Списку товарів військового призначення.

- Особлива примітка до Загальної примітки з програмного забезпечення (ЗППЗ).

  Пункт «а» загальної примітки з програмного забезпечення не звільняє від контролю «програмне забезпечення», зазначене у частині другій розділу 5 цього Списку («Захист інформації»).

- Особлива примітка до терміну «Ґратка фокальної площини» частини ЄС ТПВ України під назвою «Визначення термінів, що використовуються у цьому Списку».

  Цей термін не включає сукупність окремих чутливих елементів чи будь-яких дво-, три- або чотириелементних детекторів за умови, що часова затримка та інтегрування не здійснюються всередині елементів.

- Особлива примітка до позиції 1B234.

  Див. також Список товарів військового призначення.

     Технічні примітки наводяться у частині ЄС ТПВ України під назвою «Визначення термінів, що використовуються у цьому Списку» та у розділах ЄС ТПВ України. Вони надають деталізоване технічне пояснення конкретної позиції.

- Технічна примітка до терміну «Хімічні засоби припинення масових заворушень» частини ЄС ТПВ України під назвою «Визначення термінів, що використовуються у цьому Списку».

Сльозогінні гази є підгрупою «засобів припинення масових заворушень».

- Технічна примітка до позиції 0A001.i.

Парогенератори, спеціально призначені або підготовлені для перенесення тепла, виробленого в реакторі, до живильної води для виробництва пари. У випадку реакторів на швидких нейтронах, в яких також присутній проміжний контур теплоносія, парогенератор розташований у проміжному контурі. У реакторі з газовим охолодженням теплообмінник може використовуватись для передачі тепла вторинному газовому контуру, який приводить у рух газову турбіну

     Примітки наводяться у частині ЄС ТПВ України під назвою «Визначення термінів, що використовуються у цьому Списку» та у розділах ЄС ТПВ України. У таких примітках надаються уточнюючі тлумачення до тих позицій, наведена інформація у яких є нечіткою або недостатньо однозначною, а також указується на наявність винятків, коли товар за відповідною позицією не підлягає експортному контролю України.

- Примітка до терміну «Експлуатація, адміністрування або обслуговування» частини ЄС ТПВ України під назвою «Визначення термінів, що використовуються у цьому Списку».

  «ЕАО» не включає жодного з наведених нижче завдань або пов’язаних з ними ключових функцій керування:

a) підготовку або оновлення будь-якої криптографічної функціональності, яка безпосередньо не пов’язана із створенням даних автентифікації або з управлінням такими даними для підтримки виконання завдань, наведених вище у підпунктах 1 або 2 пункту «а»; або
b) забезпечення будь-якої криптографічної функціональності щодо площини комутації даних або площини даних виробу.

- Примітка до позиції 5A001.d.

Згідно з позицією 5A001.d контролю не підлягають «фазовані антенні ґратки з електронним керуванням діаграмою направленості» для систем посадки, оснащених приладами, що відповідають вимогам стандартів Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) для мікрохвильових систем посадки (MLS).

     Примітки, технічні примітки та особливі примітки можуть відноситися до позиції списку, до підпункту та до іншої примітки.

Інтуїтивність структури ЄС ТПВ України проявляється навіть на такому рівні – примітка відноситься до того елементу структури, з яким у неї збігаються відступи від лівого краю аркушу.

     Не менш важливою є частина ЄС ТПВ України під назвою «Визначення термінів, що використовуються у цьому Списку». Експортний контроль є вкрай специфічною сферою із глибоким акцентом на аутентичну термінологію, де визначення терміну – це грань між питаннями наявності чи відсутності підстав для застосування процедур експортного контролю, можливості чи неможливості міжнародної передачі підконтрольного товару та навіть обвинувального чи виправдувального вироку у кримінальному провадженні за фактом порушення законодавства у галузі державного експортного контролю.

Більш докладну інформацію Ви отримаєте у розділі 10.2 цього Довідника.

     У рамках структури ЄС ТПВ України терміни умовно поділяються на загальні та векторні.

     Загальні терміни, викладені у частині ЄС ТПВ України під назвою «Визначення термінів, що використовуються у цьому Списку», позначаються лапками та визначають загальну рамкову термінологію, яка застосовується до усіх позицій ЄС ТПВ України за умови відсутності у позиції примітки із векторним терміном.
     Векторні терміни відрізняються від загальних тим, що (і) виділяються не лише лапками, а й курсивом, (іі) конкретизують визначення, викладене у загальному терміні, під потреби певної позиції та (ііі) наводяться виключно у примітках до таких позицій.

Загальний термін.

«Волокнисті або ниткоподібні матеріали» [Fibrous or filamentary materials] (розділи 0, 1, 8, 9) включають:
a) безперервні «мононитки»;
b) безперервні «пряжу» та «рівницю»;
c) «стрічки», тканини, волоконні мати та об’ємні плетіння;
d) подрібнені волокна, штапельні волокна та зв’язані (когерентні) волоконні шари;
e) моно- або полікристалічні ниткоподібні кристали будь-якої довжини;
f) волоконну масу ароматичного поліаміду.

Векторний термін у примітці до позиції 1C210.
У позиції 1C210 термін «волокнисті або ниткоподібні матеріали» обмежено до безперервних «моноволокон», «пряж», «ровінгів», «джгутів» або «стрічок».
У вищенаведеній векторній примітці є посилання на загальні примітки, і такі посилання курсивом не виділяються.

     Слід відзначити також і наявність переліку абревіатур та акронімів, які використовуються у ЄС ТПВ України. Чітке розуміння різниці між цими поняттями та знання інформації, наданої у цьому переліку, дозволить значно скоротити час пошуку товарів у ЄС ТПВ України.

Абревіатури та акроніми у переліку наведені англійською мовою в алфавітній послідовності.