4.2. Транспортні документи

    Митним кодексом України окремо не визначене поняття «транспортних документів», але, виходячи із загальної практики митних процедур, можна визначити, що до транспортних відносяться документи, що супроводжують вантаж під час перевезення, а також використовуються для визначення учасників зовнішньоекономічної операції, ідентифікації товарів, їх вартості, якості, кількості, а також документи, що у передбачених МКУ випадках можуть замінювати митну декларацію.
      Мета здійснення процедур митного контролю – перевірити, який саме товар перетинає кордон, запобігти контрабанді та неконтрольованому перетину кордону забороненими або підконтрольним речовинами/товарами, а також запобігти порушенню міжнародних договорів, учасницею яких є Україна. Для цього на різних етапах перевезення і перетину митного кордону здійснюється перевірка документів щодо вантажів, які перевозяться (як для імпорту/експорту, так і в режимі транзиту), а також пасажирів та їх речей і багажу. Для цього митним органам надаються товаросупровідні документи, а також різного роду похідні декларації, сформовані на основі даних, що є у перевізників. Для цілей цього розділу в рамках українських митних формальностей під терміном «транспортні документи» розглядається вся сукупність документів, що пов’язані із процедурою перетину кордону на різних видах транспорту.
     Базові транспортні документи для всіх видів транспорту, з деякими відмінностями, пов’язаними зі специфікою видів перевезень, розглянутий нижче.

Комерційні документи

     Для всіх видів транспорту це документи на товари, що перевозяться, які містять відомості, зокрема, про найменування та адресу перевізника, найменування країни відправлення та країни призначення товарів, найменування та адреси відправника (або продавця) та отримувача товарів, умови їх передачі, кількість і вартість. Зазвичай такими документами є Інвойс (Рахунок-фактура) або Інвойс-Проформа (Рахунок-проформа). З точки зору митного оформлення основною функцією інвойсу є товаросупровідна функція, але він також може виконувати функцію розрахункового документу. Інвойс використовується для операцій із передачею прав власності на комерційній основі, інвойс-проформа – для безоплатних передач і тимчасового ввезення/вивезення.
    Ще одним комерційним документом є специфікація постачань, що визначає найменування, загальний обсяг, ціну та вартість товарів.
    При митному оформленні передачі товарів трубопровідним транспортом або лініями електропостачань також надається акт прийому-передачі товарів або довідка, що підтверджує кількість товарів.

Документи на транспортний засіб (ТЗ)

   Це документи, що містять відомості про державну реєстрацію ТЗ (національну належність), експлуатанта, найменування, бортовий номер та іншу ідентифікаційну інформацію.
     Для автомобільного транспорту таким документом є технічний паспорт на автомобіль та причіп (за наявності) та/або документи про право сумісної власності ТЗ. Найменування документу може відрізнятися залежно від країни реєстрації.
      Для авіаційного транспорту це відомості про знаки національної належності та реєстраційний або військовий знак судна, номер рейсу, маршрут польоту, пункт вильоту та пункт прибуття повітряного судна; відомості про найменування підприємства (організації, установи), що експлуатує судно, та кількість членів екіпажу.
     Для морського транспорту – це генеральна декларація, що містить, зокрема, найменування та опис судна, відомості про його реєстрацію та національну належність, прізвище капітана, прізвище та адресу суднового агента.  Форма генеральної декларації визначена Міжнародними стандартами.

Форму Генеральної декларації затверджує міжнародна морська організація. Знайти і ознайомитися з Генеральною декларацією можна на сайті www.imo.org.

Товаротранспортний документ

     Документ, що підтверджує прийняття вантажу перевізником, ідентифікує відправника та отримувача вантажу, дані транспортного агента, дату складання, об’єм вантажу, пакування та загальноприйняту ідентифікацію небезпечних властивостей.
     Для автомобільного транспорту використовується Міжнародна товарно-транспортна накладна (CMR) – міжнародна накладна, яка застосовується при здійсненні міжнародного товарообміну, або TIR карнет (книжка МДП). Заповнення CMR регламентується Конвенцією про перевезення вантажів автомобільним транспортом (Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route). Її форма не уніфікована і може відрізнятися в різних країнах.

TIR карнет (книжка МДП) розглянуто в підрозділі 4.3.

   При авіаційному перевезенні використовується авіаційна накладна – air waybill (AWB), що є уніфікованим міжнародним документом.

Форма AWB визначена резолюцією IATA з вантажоперевезень. Ознайомитися з нею можна на сайті www.iata.org

     При морському транспортуванні використовується коносамент - транспортний документ, який частково відтворюючи умови договору морського перевезення вантажу засвідчує факт приймання вантажу до перевезення морським транспортом і виконання пов'язаних з цим обов'язків сторін. Якщо під вантаж фрахтується ціле судно або його частина, договір морського перевезення оформлюється чартер-партією або чартером.

Форма коносамента не є уніфікованою і відрізняється у різних морських ліній. Оформлення коносаменту регламентується:
- Гаазькими правилами, що були офіційно затверджені у 1921р. (Міжнародна конвенція з уніфікації правил, що стосуються транспортних накладних);
- Правилами Гаага-Вісбі згідно Брюсельського протоколу від 1968р. з перегляду Гаазьких правил від 1921р.;
- Гамбурзькими правилами, згідно діючої Конвенції ООН з морських/річкових перевезень від 1978р.

     На залізничному транспорті застосовуються накладні УМВС (СМГС), ЦІМ (СІМ) та уніфікована накладна ЦІМ/УМВС (CIM/SMGS).

Форма та правила заповнення накладної визначаються додатком 6 до Угоди про міжнародне залізничне вантажне сполучення від 01.11.1951р.

     При перевезенні поштових відправлень - визначений актами Всесвітнього поштового союзу документ, що їх супроводжує.

Форми документів Всесвітнього поштового союзу можна знайти за посиланням   

Товаророзпорядчі документи

     Для цілей цього розділу товаророзпорядчими вважаються документі, що дають більш детальну інформацію щодо кількості вантажу та його походження, виду пакування, вимог до перевантаження, відкривання, зберігання  Це документи, які використовуються для ввезення в країну покупця і перетинання транзитних країн. До них відносять пакувальні листи та відомості, сертифікати якості та походження, вагові свідчення, відвантажувальні специфікації, інструкції з перевантаження та умов оглядку вантажу та інші.

Похідні декларації

     Це декларації та інші документи декларативної суті, що оформлюються перевізниками або уповноваженими особами у відношенні вантажів та пасажирів, що знаходяться на борту транспортного засобу на основі вищеперерахованих первинних документів.

     До таких похідних документів відносяться наступні:

1. для всіх видів транспорту, крім трубопровідного:

- загальна декларація прибуття (ЗДП);

Більш детальна Інформація про загальну декларацію прибуття наведена у розділі 4.1.

2. для авіаційного транспорту:

- вантажний маніфест (Cargo Manifest);

Форма та вимоги до заповнення вантажного маніфесту наведені в Наказі Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації №822 від 02.11.2005р.

- документ, що містить відомості про припаси (бортові припаси) та про кількість припасів (бортових припасів), завантажених на борт судна та вивантажених з нього
- відомості про кількість членів екіпажу;
- список пасажирів із зазначенням їх кількості на судні, прізвищ та ініціалів, пунктів посадки та висадки; відомості щодо багажу пасажирів (пасажирська відомість);
- відомості про наявність (відсутність) на борту судна товарів, ввезення яких на митну територію України заборонено або обмежено, включаючи валютні цінності, наявні у членів екіпажу, лікарські засоби, до складу яких входять наркотичні, сильнодіючі засоби, психотропні та отруйні речовини;

3. для залізничного транспорту:

- передатну відомість на залізничний рухомий склад;
- документ, що засвідчує наявність припасів (за наявності припасів);

4. для морського транспорту:

- декларація про вантаж, яка містить, зокрема, відомості про найменування портів відправки, портів заходу судна, завантаження та вивантаження товарів, першого порту відправки товарів, порту вивантаження товарів, що залишаються на борту, перелік коносаментів, кількість вантажних місць товару, опис та вид упаковки товарів, які підлягають вивантаженню у даному порту;
- декларація про припаси (суднові припаси), що є в наявності на судні, та їх кількість;
- декларація про особисті речі екіпажу судна;
- суднова роль, що містить відомості про кількість і склад членів екіпажу під час прибуття і відправлення судна, зокрема, прізвища, імена, громадянство, звання або посаду, дату і місце народження, вид і номер документа, що посвідчує особу;
- список пасажирів, що містить відомості про пасажирів під час прибуття і відправлення судна, зокрема, кількість пасажирів на судні, прізвища, імена, громадянство, дату і місце народження, порти посадки і висадки;
- відомості про наявність (відсутність) на борту судна товарів, ввезення яких на митну територію України заборонено або обмежено, включаючи валютні цінності, наявні у членів екіпажу, лікарські засоби, до складу яких входять наркотичні, сильнодіючі засоби, психотропні та отруйні речовини;
- відомості про наявність (відсутність) на борту судна небезпечних товарів, зброї, боєприпасів.

Інші нетипізовані документи

1. Material Safety Datasheet (MSDS) (Паспорт безпеки вантажу) – документ, який детально відображає небезпечні властивості вантажу (якщо такі є), що впливає на умови та вид транспорту для перевезення по території України, допущення перевізника до перевезення, а також в деяких випадках дозволяє визначити товар як такий, що належить до товарів, які підлягають державному експортному контролю або ліцензуванню.
2. Страховий поліс - у разі, якщо страхування є обов’язковим за умовами договору поставки або добровільно здійснювалось імпортером. Використовується для визначення і контролю митної вартості при імпортних процедурах.
3. Документи (дозволи, сертифікати), що підтверджують показники товару при постачаннях трубопровідним транспортом та лініями електропередач.

Перелік документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, визначається постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2006 р. № 80.
Текст постанови можна переглянути за посиланням