10.2. Пошук товарів у контрольних списках

  Пошук товарів у контрольних списках можливо визначити як процес ідентифікації конкретних товарів у галузі експортного контролю.
    Під ідентифікацією товарів у галузі експортного контролю слід розуміти процедуру знаходження товарів, які призначені для міжнародних передач, у контрольних списках.
     На практиці ідентифікацією товарів у галузі експортного контролю займаються фахівці з експортного контролю.
   Стабільно якісне виконання такого роду завдання можливе лише за (і) наявності глибоких технічних знань, (іі) розуміння структури контрольних списків та (ііі) здатності тривалий час не втрачати концентрацію (похибка через людський фактор може нанести шкоду репутації країні на міжнародній арені, а так і її національним інтересам).
    Не зважаючи на те, що пошук товарів у контрольних списках є достатньо складним процесом, тим не менш він має чіткий та логічний алгоритм дій, виконання яких, з урахуванням вищенаведеного, гарантує якісний результат.
     Алгоритм дій під час пошуку товарів у контрольних списках умовно можна поділити на наступні етапи:

- етап 1. Визначення приналежності товару до відповідного розділу ЄС ТПВ України (0 – 9);
- етап 2. Визначення приналежності товару до відповідної групи товарів (А – Е);
- етап 3. Визначення приналежності товару до відповідного режиму контролю (0 – 9) та його двозначного числа;
- етап 4. Визначення приналежності товару до розділів «Чутливі» товари», «Дуже чутливі» товари» та «Категорія І»;
- етап 5. Визначення відповідності результатів пошуку до наданої інформації та прийняття рішення щодо подальших дій.

     Докладніше про кожний з етапів пошуку у контрольних списках.

     Етап 1. Визначення приналежності товару до відповідного розділу ЄС ТПВ України (0 – 9).

     Найкращим варіантом буде скористатися допомогою технічного спеціаліста, але у разі відсутності такого треба робити висновок на базі логічного аналізу наявних даних про товар. Підказкою можуть бути назва товару, опис його технічних характеристик, сфери використання тощо. Допомогти може навіть зображення товару, використовуючи яке можна знайти більше інформації через пошук в інтернеті.
     

Відносно товару оптичні датчики зрозуміло з назви, що він відноситься до Розділу 6 ЄС ТПВ України.
Технічний опис товару Програмне забезпечення для моделювання проектної інтеграції ракет-носіїв вказує на приналежність цього товару до Розділу 9 ЄС ТПВ України.

Пошук через Google lens дає змогу чітко зрозуміти, що товар є головкою самонаведення і належить до Розділу 7 ЄС ТПВ України. 

 Етап 2. Визначення приналежності товару до відповідної групи товарів (А – Е).

     У рамках цього етапу пошуку визначається відповідна група товарів за наступним принципом:

  1. закінчені системи, підсистеми та їх компоненти;
  2. верстати з або без програмного забезпечення до них та інші схожі товари;
  3. матеріали, із яких виготовлені товари групи А, або з використанням яких товари групи А виробляються на товарах групи В;
  4. програмне забезпечення, яке використовується товарами групи А, або товарами групи В;
  5. технології та послуги відносно зазначених вище груп.

Кожна з груп товарів відноситься виключно до свого розділу! Тобто, наприклад, технологія розділу 0 не може відноситися до товарів будь-якого іншого розділу ЄС ТПВ України, якщо у примітці не вказано інше.

Етап 3. Визначення приналежності товару до відповідного режиму контролю (0 – 9) та його двозначного числа.

     Наступним етапом пошуку є саме ідентифікація товару відповідно конкретної позиції ЄС ТПВ України. Шляхом пошуку за ключовими словами (за умови вміння їх підбирати) або перечитуючи усі позиції відповідної групи товарів обраного розділу, визначаються збіг між описом, технічними характеристиками та призначенням позицій ЄС ТПВ України із товаром, ідентифікація якого проводиться.

Під час такого пошуку вкрай важливо зберігати зосередженість та звертати увагу на всі примітки до позицій, а також на загальні примітки, якщо на них є посилання.

Етап 4. Визначення приналежності товару до розділів «Чутливі» товари», «Дуже чутливі» товари» та «Категорія І».

     Основною помилкою є припинення пошуку товарів у ЄС ТПВ України на третьому етапі, коли збіг було знайдено та відповідність товару конкретній позиції визначено. Як вже зазначалося, щодо товарів, які відповідають позиціям розділів «Чутливі» товари», «Дуже чутливі» товари» та «Категорія І», застосовуються більш жорсткі заходи контролю, які можуть значно ускладнити або унеможливити для експортерів міжнародну передачу товару. Недобросовісні експортери можуть спробувати обійти ці обмеження та заборони шляхом, наприклад, надання недостовірної інформації щодо товару. Тому етап такої перевірки є не менш важливим, ніж усі інші.

У розділах ЄС ТПВ України «Чутливі» товари», «Дуже чутливі» товари» та «Категорія І» опис технічних характеристик може бути як ідентичним до відповідної позиції у розділах 0 – 9, так і відрізнятися. У першому випадку вказується на те, що усі товари, які відповідають позиції у розділах 0 – 9, також і відповідають конкретній позиції у додаткових розділах. У другому випадку – позиції у додаткових розділах відповідають лише товари з вказаними технічними характеристиками або такими, що перевищують їх.

Етап 5. Визначення відповідності результатів пошуку до наданої інформації та прийняття рішення щодо подальших дій.

     За результатами пошуку товарів у контрольних списках фахівці з експортного контролю приймають рішення щодо необхідності підготовки пакету документів для отримання дозвільних документів на право здійснення міжнародних передач товарів.
     Розглянемо вищенаведений алгоритм на деяких прикладах.

     Приклад 1.
  Товар – просочений термореактивною смолою безперервний «джгут» 0,68 м, виготовлений із вуглецевої безперервної «мононитки», яка має «питому міцність при розтягуванні» 25,5 x 104 м.
     Мета – визначити наявність чи відсутність підстав для застосування процедур експортного контролю.
     Етап 1.
     У описі товару є слова «термореактивною» та «вуглецевої». Вони вказують, що йдеться про спеціальні матеріали. Тобто, визначено розділ ЄС ТПВ України – Розділ 1. Спеціальні матеріали та пов’язане з ними обладнання.
     Етап 2.
     Відповідно опису товар є «джгутом». Тобто, товар є матеріалом.
     Визначено групу товарів – Група С. Матеріали.
     Етап 3.
    Ураховуючи те, що наш товар не є будь-яким «джгутом», а є саме просоченим термореактивною смолою безперервним «джгутом», для пошуку у якості ключового доцільно обрати слово «термореактивною» та видалити його закінчення, щоб позбавитися відмінку.

Результати пошуку:

Технічні примітки.
«Температура склування (Tg)» для термореактивних матеріалів, зазначених у позиції 1C008.a.2, і матеріалів, зазначених у позиції 1C008.a.3, визначається методом триточкового згину, описаним у міжнародному стандарті ASTM D 7028-07 або його національному еквіваленті. Випробування повинно здійснюватися на сухому зразку, що досяг мінімум 90 % отвердіння, яке відбувалося в результаті використання комбінації стандартного та додаткового термореактивних процесів отвердіння, в результаті яких отримана найвища температура Tg, як це визначено у міжнародному стандарті ASTM E 2160-04 або його національному еквіваленті.
Технічна примітка.
«Виміряна методом динамічного механічного аналізу температура склування (DMA Tg)» для матеріалів, визначених у позиції 1C010.e, визначається з використанням методу, описаного в ASTM D 7028-07 або в еквівалентному національному стандарті, із застосуванням сухого зразка. У випадку термореактивних матеріалів мінімальний ступінь тверднення сухого дослідного зразка повинен становити 90 %, як визначено ASTM E 2160-04 або еквівалентним національним стандартом.

  1C210.c
c)

просочені термореактивною смолою безперервні «пряжі», «ровінги», «джгути» або «стрічки» завширшки 1 м або менше (препреги), виготовлені з вуглецевих або скляних «волокнистих або ниткоподібних матеріалів», визначених у позиції 1C210.a або 1C210.b.

     Пошук за ключовим словом дав 4 результати, з яких тільки один є позицією списку 1C210.c. А далі для повноти прикладу розглянемо два варіанти пошуку: помилковий та правильний.

     Помилковий:
     у рамках цього варіанту звіряємо опис, призначення та технічні характеристики із позицією 1C210.c та знаходимо збіг з першою частиною позиції. Далі знаходимо позиції 1C210.a та 1C210.b та визначаємо, що технічні характеристики товару є більшими від зазначених у позиції 1C210.a.2.

1C210.a.2 2) «питому міцність при розтягуванні» 23,5 x 104 м або більше;

    За результатами пошуку робимо висновок, що товар відповідає опису, призначенню та технічним характеристикам позиції 1C210.c ЄС ТПВ України.
    Останнім кроком є перевірка наявності цієї позиції у додаткових розділах, де вона відсутня.

     Остаточний висновок: результат такого пошуку є помилковим з причини неврахування приміток!

     Розглянемо правильний варіант пошуку:
     до позиції 1C210.c є примітка:

Примітка.
У позиції 1C210 термін «волокнисті або ниткоподібні матеріали» обмежено до безперервних «моноволокон», «пряж», «ровінгів», «джгутів» або «стрічок».

     Відповідно до загальних приміток до ЄС ТПВ України
     «Волокнисті або ниткоподібні матеріали» [Fibrous or filamentary materials] (розділи 0, 1, 8, 9) включають:

a) безперервні «мононитки»;
b) безперервні «пряжу» та «рівницю»;
c) «стрічки», тканини, волоконні мати та об’ємні плетіння;
d) подрібнені волокна, штапельні волокна та зв’язані (когерентні) волоконні шари;
e) моно- або полікристалічні ниткоподібні кристали будь-якої довжини;
f) волоконну масу ароматичного поліаміду.

   «Мононитка» [Monofilament] (розділ 1) або нитка - найменша складова волокна, як правило, діаметром кілька мікрометрів.

     За результатами пошуку робимо висновок:
    з урахуванням того, що відповідно до загальної примітки до ЄС ТПВ України «мононитку», з якої виготовлено товар, не може бути віднесено до жодного з перелічених у примітці до позиції 1C210.c матеріалів, товар відповідає опису та призначенню, але не відповідає технічним характеристикам товарів, указаних у позиції 1C210.c ЄС ТПВ України.

Лише відповідність одночасно опису, призначення та технічних характеристик товару опису, призначенню та технічним характеристикам, які вказані у відповідній позиції ЄС ТПВ України, є підставою робити висновок про відповідність товару обраній позиції контрольного списку.

     Приклад 2 (скорочено).
     Товар – рідкопаливний ракетний двигун позиціонування тягою у вакуумі 0,8 кН, модифікований для використання на супутнику.
     Мета – визначити наявність чи відсутність підстав для застосування процедур експортного контролю.
     Етап 1.
     Слова «ракетний двигун» – Розділ 9. Авіакосмічна промисловість та рушійні/силові установки.
     Етап 2.
     Двигун є обладнанням – група товарів А.
     Етап 3.
     Пошук за ключовим словом «рідкопаливні» вказує на наступну позиції Розділів 9 та Категорія І ЄС ТПВ України:

     Розділ 9:

9A105 Рідкопаливні ракетні двигуни або ракетні двигуни на гелеподібному паливі, а саме:
Особлива примітка.
Див. також позицію 9А119.
9A105.a a)   ракетні двигуни на рідкому або гелеподібному паливі, придатні для використання в “ракетах”, крім тих, що визначені у позиції 9A005, інтегровані або призначені чи модифіковані для інтегрування у рушійну установку на рідкому або гелеподібному паливі, що мають сумарний імпульс тяги 1,1 МН x с або більше;
9A105.b b)   ракетні двигуни на рідкому або гелеподібному паливі, придатні для використання в закінчених ракетних системах або безпілотних літальних апаратах, здатних досягати дальності 300 км, крім тих, що визначені в позиції 9А005 або 9A105.a, інтегровані або призначені чи модифіковані для інтегрування у рушійну установку на рідкому або гелеподібному паливі, що мають сумарний імпульс тяги 0,841 МН x с або більше.

     Розділ Категорія І:

9A105.a Рідкопаливні ракетні двигуни або ракетні двигуни на гелеподібному паливі, а саме:
 

a)   ракетні двигуни на рідкому або гелеподібному паливі, придатні для використання в “ракетах”, крім тих, що зазначені у позиції 9A005, інтегровані або призначені чи модифіковані для інтегрування у рушійну установку на рідкому або гелеподібному паливі, що мають сумарний імпульс тяги 1,1 МН x с або більше.

Особлива примітка.
Див. також позицію 9А119 цього розділу.

Ураховуючи структуру ЄС ТПВ України, хоча пошук і не дав такого результату, треба перевірити також і відповідні позиції інших контролів режиму. У даному випадку, через різницю в описі (Рідкопаливні ракетні двигуни (9А105) та Ракетні рушійні установки на рідкому паливі (9А005)) пошук знайшов лише позиції режиму контролю РКРТ.

     Тобто, до результатів пошуку слід додати наступні позиції:

9A005 Ракетні рушійні установки на рідкому паливі, що містять будь-яку із систем або компонентів, визначених у позиції 9A006.

Особлива примітка.
Див. також позиції 9А105 та 9А119.
9A006 Системи та компоненти, спеціально призначені для ракетних рушійних установок на рідкому паливі, а саме:

Особлива примітка.
Див. також позиції 9А106, 9А108 та 9А120.
9A006.a a)   кріогенні рефрижератори, бортові посудини Дьюара, кріогенні теплові труби або кріогенні системи, спеціально призначені для використання в космічних літальних апаратах та здатні обмежувати втрати кріогенної рідини до величини менше ніж 30 % на рік;
9A006.b b)   кріогенні контейнери або рефрижераторні системи замкненого циклу, здатні забезпечувати температуру 100 К (– 173 °C) або нижче, для “літальних апаратів”, здатних виконувати усталений політ на швидкостях понад 3 М, ракет-носіїв або “космічних апаратів”;
9A006.c c)   системи зберігання або транспортування шугоподібного водню;
9A006.d d)   турбонасоси високого тиску (понад 17,5 МПа), компоненти насосів або поєднані з ними системи приводу турбіни газогенераторного циклу або циклу з фазовим переходом;
9A006.e e)   камери згоряння високого тиску (понад 10,6 МПа) та сопла для них;
9A006.f f)   системи зберігання ракетного палива, у яких використовується принцип капілярного утримання або примусового видавлювання (тобто з еластичними витискувальними діафрагмами);
9A006.g g)   форсунки рідкого палива з окремими отворами діаметром 0,381 мм або менше (площа перерізу 1,14 x 10–3 см2 або менше для некруглих отворів), спеціально призначені для рідкопаливних ракетних двигунів;
9A006.h h)   монолітні вуглець-вуглецеві камери згоряння ракетних двигунів, монолітні вуглець-вуглецеві конусні сопла із густиною понад 1,4 г/см3 та міцністю при розтягуванні понад 48 МПа.

     Для потреб прикладу вважаємо, що технічні характеристики товару не відповідають наведеним у позиціях режиму контролю ВД.
   Отже, відповідно до вищезазначеної інформації, за умови нехтування примітками, товар, відповідаючи позиції 9A105.a ЄС ТПВ України, є товаром Категорії І РКРТ, і до нього, відповідно, повинні бути застосовані більш жорсткі обмеження та заборони.
     Але, як вже було вказано раніше, нехтування примітками є критичною помилкою.
   
Згідно з приміткою до позиції 9A105.a Розділу «Категорія І» ЄС ТПВ України «Апогейні рідиннопаливні ракетні двигуни або двигуни позиціонування, зазначені в позиції 9A105.а, призначені або модифіковані для використання на супутниках, можуть бути віднесені до Категорії II РКРТ, якщо вони експортуються за умови наявності зобов’язань щодо кінцевого використання на супутниках та кількості, що відповідає заявленому кінцевому використанню, і які мають тягу у вакуумі не більш як 1 кН.»
     Тобто, за певних умов, такий товар може відноситися до товарів Категорії ІІ РКРТ і визначити це було можливо лише з урахуванням приміток.