5.1. Дозволи, передбачені міжнародними та двосторонніми угодами

     При переміщенні через кордон стратегічних товарів, що розглядаються в даному розділі, застосовуються дозволи, які можна віднести до 2 типів:

  1. дозволи у сфері нерозповсюдження ракетних та інших озброєнь і ядерних матеріалів;
  2. дозволи у сфері перевезень.

    До першого типу відносяться дозволи ДСЕКУ на передачі товарів подвійного використання і військового призначення та дозволи Держатомрегулювання на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів. Ці дозволи надаються у відповідності до основних принципів та правил міжнародних режимів нерозповсюдження (наприклад, РКРТ, ВД, ГЯП), а також рішень Ради безпеки ООН щодо ембарго на певні товари, а також інших міжнародних домовленостей в сфері розповсюдження і переміщення радіоактивних матеріалів та ядерних технологій.
     Ці документи контролюються митницею при перетині товарами кордону. При здійсненні експорту товарів, що підлягають експортному контролю, можлива необхідність отримання відповідного дозволу у країні-імпортера. Проте це питання не підлягає митному контролю у країні відправлення і належить до відповідальності вантажоотримувача.
     До другого типу відносяться дозволи (звичайні та спеціальні) на здійснення міжнародних автомобільних перевезень звичайних, великогабаритних, надважких і небезпечних вантажів. Також до дозвільних документів, що перевіряються митницею, можна віднести свідоцтва про допущення транспортних засобів та водіїв до здійснення міжнародних перевезень і про сертифікацію транспортних засобів для перевезення небезпечних вантажів.
     Необхідність отримання дозволів на перевезення визначається міжнародними та двосторонніми угодами, підписаними Урядом України. Серед міжнародних угод найбільш значущими у цьому аспекті є:

- Конвенція про дорожній рух;
- Європейська Угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ);
- Угода про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року («Женевська угода»);
- Угода про асоціацію із Європейським Союзом;
- Європейська угода щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР);
- Угода про взаємодію держав-учасниць СНД в галузі міжнародних автомобільних вантажних перевезень.

     Окрім того, Україною укладено близько 50 двосторонніх угод про міжнародне перевезення вантажів автомобільним транспортом. Даними угодами, крім іншого, регламентується отримання:

- звичайних дозволів на здійснення міжнародних двосторонніх, транзитних, каботажних перевезень, а також перевезень, що здійснюються транспортом однієї договірної країни між локаціями в другій договірній країні та третій країні;
- спеціальних дозволів на здійснення міжнародних перевезень негабаритних, надважких і небезпечних (далі – «НВ») вантажів.

З переліком міжнародних угод України у сфері автомобільних перевезень із вказанням назви, дат укладання і набуття чинності можна ознайомитись на сайті Міністерства інфраструктури України за посиланням:   

     Структура і умови Угод є типізованими і в аспекті дозволів на перевезення типові умови виглядають наступним чином:

- на кожний вантажний транспортний засіб має бути виданий окремий дозвіл, який дає право на здійснення перевезення до пункту призначення та в зворотному напрямку, якщо інше не обумовлено в самому дозволі;
- на перевезення негабаритних та/або надважких вантажів надається спеціальний дозвіл;
- перевезення НВ визначається умовами ДОПНВ;
- перевізникам однієї Сторони не дозволяється виконувати перевезення пасажирів і вантажів між двома пунктами, розташованими на території другої Сторони, якщо на це не буде дано дозволу компетентних органів другої Сторони;
- перевізникам однієї Сторони не дозволяється виконувати перевезення з території другої держави в треті країни та навпаки, якщо на це не буде дано дозволу компетентних органів другої Сторони;
- у всіх випадках, що не урегульовані відповідною угодою, перевізники і водії автомобілів однієї Договірної Сторони при перебуванні на території держави іншої Договірної Сторони дотримуються її чинного законодавства та діючих міжнародних угод;
-  переміщення через кордон легковими автомобілями не потребує дозволів.

       Всі угоди включають товари, перевезення яких не потребує отримання дозволу на перевезення (далі - «Дозвіл»). Типовий перелік таких товарів виглядає наступним чином:

- експонати, обладнання і матеріали, призначені для ярмарків та виставок;
- транспортні засоби, тварини, а також різноманітний інвентар та майно, призначені для проведення спортивних заходів;
- театральні декорації і реквізит, музичні інструменти, обладнання і приладдя для кінозйомок, радіо і телевізійних передач;
- тіла або прах померлих;
- пошта;
- зіпсовані автотранспортні засоби;
- рухоме майно при переселенні;
- бджоли і мальки риб;
- вантажі, що перевозяться транспортними засобами, максимальна допустима загальна вага яких, включаючи причепи, не перевищує 6 тон або максимальне корисне навантаження яких, включаючи корисне навантаження причепів, не перевищує 3,5 тон (далі – «вантажні автомобілі до 6т»);
- медичне обладнання і матеріали для надання екстреної допомоги при стихійних лихах;
- автомобілі технічної допомоги.

      В таблиці 5.1.1. розглянуті відхилення від типових умов в угодах з окремими Країнами, а саме:

- додаткові до типових товари, перевезення яких не потребує отримання дозволу;
- товари, які не включено до переліку таких, перевезення яких не потребує отримання дозволу;
- додаткові умови надання дозволів;
- заборони каботажу або перевезень до/з третіх країн;
- необхідність отримання спеціального дозволу на перевезення НВ;
- інші умови та додаткову інформацію.

Таблиця 5.1.1. Відхилення від типових умов у двосторонніх угодах України у сфері вантажних перевезень.

Країна Дозволи щодо перевезення вантажів
Республіка Білорусь 1. Не включені до переліку товарів, що не потребують дозволу:
     - бджоли і мальки риб;
     - транспорт, що надає технічну допомогу.
2. Для перевезення НВ необхідний спеціальний дозвіл.
Чорногорія  1. Не потребують дозволу на перевезення:
     - порожні вантажні транспортні засоби, які прямують на заміну пошкодженого вантажного транспортного засобу на території держави однієї з Договірних Сторін.
2. Для перевезення НВ необхідний спеціальний дозвіл.
Республіка Молдова 1. Не включені до переліку товарів, що не потребують дозволу:
     - пошта;
     - зіпсовані автотранспортні засоби;
     - бджоли і мальки риб;
     - вантажні автомобілі до 6т;
     - медичне обладнання і матеріали для надання екстреної допомоги при стихійних лихах;
     - автомобілі технічної допомоги.
Швейцарська Федерація, 
Князівство Ліхтенштейн
 Типові умови.
Республіка Сербія  1. Не включені до переліку товарів, що не потребують дозволу:
     - рухоме майно при переселенні;
2. Не потребують дозволу на перевезення:
     - порожні вантажні транспортні засоби, які прямують на заміну пошкодженого вантажного транспортного засобу на території держави однієї з Договірних Сторін.
3. Для перевезення НВ необхідний спеціальний дозвіл.
Республіка Кіпр 1. Не включені до переліку товарів, що не потребують дозволу:
     - бджоли і мальки риб;
     - медичне обладнання і матеріали для надання екстреної допомоги при стихійних лихах.
2. Для перевезення НВ необхідний спеціальний дозвіл.
Республіка Таджикистан  Для перевезення НВ необхідний спеціальний дозвіл.
Боснія і Герцеговина  Для перевезення НВ необхідний спеціальний дозвіл.
Португальська Республіка 1. Угодою передбачені два види дозволів:
     - одноразові дозволи, дійсні на виконання одного перевезення;
     - річні дозволи, дійсні протягом відповідного календарного року.
2. Не включені до переліку товарів, що не потребують дозволу:
     - бджоли і мальки риб;
3. Не потребують дозволу на перевезення:
     - порожні вантажні транспортні засоби, направлені для заміни транспортних засобів, які вийшли з ладу в іншій країні, а також поїздки відремонтованих транспортних засобів у зворотному напрямку.
Італійська республіка 1. Не включені до переліку товарів, що не потребують дозволу:
     - рухоме майно при переселенні;
     - вантажні автомобілі до 6т.
2. Не потребують дозволу на перевезення:
     - перевезення вантажів до аеропортів або з аеропортів у випадках тимчасової відміни повітряного сполучення;
     - перевезення багажу будь-яким транспортним засобом до аеропортів або з аеропортів;
     - перевезення коштовних речей (наприклад, дорогоцінні метали), що виконуються спеціальними транспортними засобами у супроводі охорони;
     - перевезення запасних частин для морської та авіаційної навігації;
     - порожні вантажні транспортні засоби, направлені для заміни транспортних засобів, які вийшли з ладу в іншій країні, а також поїздки відремонтованих транспортних засобів у зворотному напрямку.
3. Каботаж заборонений.
Сполучене Королівство Великої Британії та
Північної Ірландії
1. Не включені до переліку товарів, що не потребують дозволу:
     - тіла або прах померлих;
     - рухоме майно при переселенні;
     - бджоли і мальки риб;
     - автомобілі технічної допомоги.
2. Не потребують дозволу на перевезення:
     - перевезення вантажів за власні кошти між країнами Договірних Сторін;
     - перевезення експонатів та творів мистецтва на виставки і для комерційних цілей.
3. Каботаж не допускається.
Естонська Республіка  Типові умови.
Латвійська Республіка 1. Угодою не регламентується і не передбачається перевезення із другої країни в третю.
2. Для перевезення НВ необхідний спеціальний дозвіл.
Ісламська Республіка Іран 1. Не включені до переліку товарів, що не потребують дозволу:
     - бджоли і мальки риб;
     - автомобілі технічної допомоги;
     - перевезення майна при переселенні;
     - театральні декорації і реквізит, музичні інструменти, обладнання і приладдя для кінозйомок, радіо і телевізійних передач;
2. Не потребують дозволу на перевезення:
     - одноразові перевезення вантажів в та з аеропортів у випадках зміни повітряних маршрутів;
     - перевезення багажу будь-якими транспортними засобами в та з аеропортів;
     - транспортування хворих;
    - перевезення майна при переселенні, які виконуються перевізниками з застосуванням спеціалізованого обладнання і  персоналу.
3. Каботаж заборонено.
4. Для перевезення НВ необхідний спеціальний дозвіл.
Азербайджанська Республіка  Для перевезення НВ необхідний спеціальний дозвіл.
Республіка Фінляндія 1. Не включені до переліку товарів, що не потребують дозволу:
     - пошта;
     - зіпсовані автотранспортні засоби;
     - бджоли і мальки риб;
     - вантажні автомобілі до 6т;
     - автомобілі технічної допомоги.
2. Для ввезення небезпечних вантажів на територію України потрібен спеціальний дозвіл.
Французька Республіка 1. Каботаж заборонений
2. Перевезення вантажів транспортними засобами однієї Договірної Сторони з території другої Договірної Сторони в треті країни, виконуються на підставі спеціальних дозволів, або без спеціальних дозволів при умові обов'язкового проїзду транзитом по території країни реєстрації транспортного засобу та наявності відповідних дозволів, передбачених Угодою.
Румунія 1. Не потребують дозволу на перевезення:
     - закуплені транспортні засоби при їх першому порожньому перегоні до країни, де вони будуть зареєстровані.
2. Для перевезення НВ необхідний спеціальний дозвіл.
Грецька Республіка 1. Не потребують дозволу на перевезення:
     - перевезення квітів або інших декоративних рослин.
2. Каботаж не дозволяється.
Королівство Іспанія 1. Каботаж не дозволяється.
2. Дозвіл, що дійсний на одну поїздку (в двох напрямках) є дійсними протягом 3 місяців, з дня їх видачі перевізнику.
3. Для перевезення НВ необхідний спеціальний дозвіл.
Російської Федерації 1. Перевезення вантажу між обома країнами у двосторонньому сполученні здійснюються без дозволів.
2. Транзит здійснюється за дозволами.
3. Не включені до переліку товарів, що не потребують дозволу при транзитному перевезенні:
     - авто до 6 т;
     - бджоли і мальки риб.
4. Для перевезення НВ необхідний спеціальний дозвіл.
Чеська Республіка 1. Перевезення вантажів між однією з Договірних Сторін і третьою країною здійснюється на основі двосторонніх дозволів за умови, що маршрут перевезення проходить через територію країни реєстрації транспортного засобу. При недотриманні цієї умови потрібен спеціальний дозвіл компетентних органів.
2. Для перевезення НВ необхідний спеціальний дозвіл.
Королівство Данії 1. Дозвіл надає право перевізнику на зворотному транзитному шляху до своєї країни перевозити вантажі з території іншої Договірної Сторони, якщо ці вантажі призначені для країни реєстрації транспортного засобу.
2. Не включені до переліку товарів, що не потребують дозволу:
     - пошта;
     - бджоли і мальки риб.
3. Для перевезення НВ необхідний спеціальний дозвіл.
Королівство Швеція 1. Не включені до переліку товарів, що не потребують дозволу при транзитному перевезенні:
     - рухоме майно при переселенні;
2. Для перевезення НВ необхідний спеціальний дозвіл.
Королівства Бельгія 1. Не включені до переліку товарів, що не потребують дозволу:
     - пошта;
2. Каботаж не передбачено.
3. Кожний дозвіл видається на період 13 місяців, починаючи з 1 січня кожного календарного року.
Республіка Вірменія  Для перевезення НВ необхідний спеціальний дозвіл.
Монголія  Не включені до переліку товарів, що не потребують дозволу:
     - авто до 6 т;
     - бджоли і мальки риб.
Словацька Республіка 1. Не потребують дозволу на перевезення:
     - перевезення вантажів до аеропорту і з аеропорту у випадку відхилення авіарейсів;
     - перевезення живих тварин.
2. Для перевезення НВ та відходів необхідний спеціальний дозвіл.
Республіка Болгарія 1. Не включені до переліку товарів, що не потребують дозволу:
     - бджоли і мальки риб.
2. Не потребують дозволу на перевезення:
     - придбані транспортні засоби при їх першому порожньому перегоні.
Республіка Туреччина 1. Не включені до переліку товарів, що не потребують дозволу:
     - авто до 6 т;
     - бджоли і мальки риб.
2. Не потребують дозволу на перевезення:
     - перевезення тварин, які використовуються для покращання породи і не призначені для забиття;
     - разові перевезення вантажів у аеропорти і з аеропортів у наслідок зміни маршрутів польотів.
3. Перевезення зброї, набоїв та військового спорядження, а також вибухових речовин між Договірними Сторонами або транзитом через територію однієї з Договірних Сторін може бути здійснене тільки після отримання на це спеціального дозволу.
4. Для перевезення НВ необхідний спеціальний дозвіл.
5. Перевезення вантажів, які заборонені для ввезення з метою захисту здоров'я людей, тварин і рослин, не може здійснюватися між Договірними Сторонами, і транзитом через території Договірних Сторін.
6. Каботаж заборонено.
Угорська Республіка 1. Не включені до переліку товарів, що не потребують дозволу:
     - пошта;
     - бджоли і мальки риб;
     - вантажні автомобілі до 6т.
2. Не потребують дозволу на перевезення:
     - перші порожні проїзди вантажних транспортних засобів  (автопоїздів), які придбані для перевізників однієї з Договірних  Сторін;
     - перші порожні проїзди вантажних транспортних засобів  (автопоїздів), які придбані для перевізників однієї з Договірних  Сторін;
3. Для перевезення НВ необхідний спеціальний дозвіл.
Королівство Нідерландів  Не включені до переліку товарів, що не потребують дозволу:
     - тіла або прах померлих;
     - бджоли і мальки риб;
     - експонати, обладнання і матеріали, призначені для ярмарків та виставок;
     - транспортні засоби, тварини, а також різноманітний інвентар та майно, призначені для проведення спортивних заходів;
     - рухоме майно при переселенні.
Литовська Республіка 1. Не включені до переліку товарів, що не потребують дозволу:
     - бджоли і мальки риб.
2. Для перевезення НВ необхідний спеціальний дозвіл.
Федеративної Республіки Німеччина 1. Не включені до переліку товарів, що не потребують дозволу:
     - пошта;
     - бджоли і мальки риб;
     - зіпсовані автотранспортні засоби;
     - автомобілі технічної допомоги.
2. Не потребують дозволу на перевезення:
     - тварини.
3. Один дозвіл дійсний для будь-якої кількості рейсів за вказаний в ньому період (тимчасовий дозвіл) або на один чи певну кількість рейсів туди і звідти за період, вказаний в дозволі (рейсовий дозвіл).
4. Перевезення між другою Договірною Стороною та третьою країною допускається тільки у випадку, коли вони виконуються звичайним маршрутом по території тієї Договірної Сторони, де зареєстровано транспортний засіб.
5. Каботаж не дозволяється.
6. Угодою не регламентовано перевезення НВ, великогабаритних та надважких вантажів.
Республіка Грузія 1. Не включені до переліку товарів, що не потребують дозволу:
     - пошта.
2. Для перевезення НВ необхідний спеціальний дозвіл.
Туркменістан 1. Не включені до переліку товарів, що не потребують дозволу:
     - пошта;
     - вантажні автомобілі до 6т;
     - зіпсовані автотранспортні засоби;
     - медичне обладнання і матеріали для надання екстреної допомоги при стихійних лихах;
     - автомобілі технічної допомоги;
     - бджоли і мальки риб.
2. Для перевезення НВ необхідний спеціальний дозвіл.
Республіка Казахстан 1. Не включені до переліку товарів, що не потребують дозволу:
     - бджоли і мальки риб.
2. Для перевезення НВ необхідний спеціальний дозвіл.
3. Каботаж не дозволяється.
4. Забороняються перевезення між Договірними Сторонами, а також транзитом через їхні території озброєння, боєприпасів, військового обладнання, вибухових матеріалів та інших небезпечних і шкідливих речовин, заборонених внутрішнім законодавством Договірних Сторін.
Республіка Киргизстан 1. Не включені до переліку товарів, що не потребують дозволу:
     - бджоли і мальки риб;
     - вантажні автомобілі до 6т.
2. Для перевезення НВ необхідний спеціальний дозвіл.
3. Отриманий Дозвіл надає право перевізникам перевозити вантажі на зворотному транзитному шляху до своєї країни.
Республіка Узбекистан 1. Не включені до переліку товарів, що не потребують дозволу:
     - пошта;
     - вантажні автомобілі до 6т;
     - зіпсовані автотранспортні засоби;
     - медичне обладнання і матеріали для надання екстреної допомоги при стихійних лихах;
     - автомобілі технічної допомоги;
     - бджоли і мальки риб.
2. Для перевезення НВ необхідний спеціальний дозвіл.
Сирійська Арабська Республіка  Для перевезення НВ необхідний спеціальний дозвіл.
Королівство Норвегія  Дозвіл видається на 1 поїздку (туди і назад) на період 13 місяців, починаючи з 1 січня кожного календарного року.
Республіки Македонія 1. Не включені до переліку товарів, що не потребують дозволу:
     - пошта;
     - рухоме майно при переселенні.
2. Для перевезення НВ необхідний спеціальний дозвіл.
Республіки Хорватія  Для перевезення НВ необхідний спеціальний дозвіл.
Республіки Словенія  Для перевезення НВ необхідний спеціальний дозвіл.
Республіка Австрія 1. Дозволи видаються у вигляді разових або на визначений час у формі:
     - стандартних дозволів;
    - обмежених дозволів (наприклад, за місцем, типом вантажу, для визначеного транспортного засобу, на вид перевезення).
2. Не потребують дозволу на перевезення:
     - перевезення вантажів до аеропортів та з них в рамках послуг, що надаються авіаційним транспортом;
     - перевезення багажу в причепах автомобілів, що перевозять  пасажирів за призначенням, і перевезення багажу транспортними засобами будь-якого типу до аеропортів та з них;
     - перевезення трупів тварин для знищення;
     - перевезення цінних товарів (наприклад, благородні метали) спеціальними транспортними засобами, що супроводжуються поліцією або іншими службами безпеки;
     - перевезення запасних частин до суден і літаків;
     - перевезення неподільних вантажів і якщо вони здійснюються вантажними автомобілями і на них видані спеціальні дозволи, як виняток, на відповідний рейс з врахуванням національних вимог відносно максимально допустимої загальної ваги.
3. Каботажні перевезення заборонені.
Республіка Польща 1. Не включені до переліку товарів, що не потребують дозволу:
     - пошта;
     - бджоли і мальки риб;
     - вантажні автомобілі до 6 т.;
     - медичне обладнання і матеріали для надання екстреної допомоги при стихійних лихах.
2. Каботаж та перевезення в/з третіх країн не передбачені.
3. Кожна з Договірних Сторін зберігає за собою право вимагати спеціальні дозволи на перевезення небезпечних вантажів, які здійснюються другою Договірною Стороною.