10.3. Як користуватися кореляційною таблицею

     Під терміном «кореляційна таблиця» розуміється таблиця відповідності позицій контрольних списків митним кодам (кодам товарів згідно з УКТ ЗЕД – Українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності).
     Станом на сьогодні офіційний документ під назвою «кореляційна таблиця» у нормативно-правовій базі експортного контролю України відсутній.
     Водночас на практиці зберігається необхідність у визначенні позицій контрольних списків залежно від митних кодів за УКТ ЗЕД. Така необхідність виникає у двох випадках. Перший – під час проведення ідентифікації товарів у галузі експортного контролю. Другий – під час проведення процедур митного контролю товарів.
    Під час проведення ідентифікації товарів в галузі експортного контролю, з метою полегшення (звуження поля) пошуку товарів у контрольних списках, є можливим використовувати спеціальні програмні продукти, які можна умовно вважати «кореляційною таблицею», оскільки вони зберігають посилання від товарів за УКТ ЗЕД до можливих позицій за контрольними списками. Такими спеціалізованими програмними продуктами є, наприклад, такі комп’ютерні програми, як QD Pro та MD Office.

Для отримання інформації щодо позиції контрольного списку, використовуючи код УКТ ЗЕД, достатньо мати доступ до мережі інтернет, без необхідності мати жодного спеціалізованого ліцензійного програмного продукту для здійснення митного оформлення. Вищезазначені програми (QD Pro та MD Office) доступні на сайтах постачальників програмного забезпечення для брокерів: QD Pro – за посиланням https:qdpro.com.ua/uk/goodinfo; MD Office – за посиланням https://www.mdoffice.com.ua/ru/aMDOGoodsInfo.html (потрібна реєстрація). Ці програми як раз і є одними з тих інструментів, що допомагають здійснити визначення позиції контрольного списку за рахунок звуження поля пошуку.

     Робота з цими програмами дозволяє фахівцям в галузі експортного контролю під час проведення ідентифікації товарів звузити перелік аналізованих позицій контрольних списків за допомогою використання кодів УКТ ЗЕД, але при цьому необхідно брати до уваги наступні важливі моменти:\

  1. інформація, що відображається на цих ресурсах (в розділі Експортний контроль) базується на контрольних списках товарів, що були чинними до введення в дію ЄС ТПВ, при цьому у контрольних списках товарів, в багатьох позиціях контрольних списків, були відсутні коди УКТ ЗЕД, тобто програми «не підтягують» усі потенційні позиції із списку;
  2. в нормативних документах, які використовуються для аналізу, були вказані коди із минулих (відмінених, не діючих) версій УКТ ЗЕД, що можуть не відповідати діючому коду для конкретного товару.

   Під час проведення процедури митного декларування, з метою перевірки товарів на предмет наявності їх у контрольних списках, митні працівники також використовують спеціальні програмні продукти, які можливо умовно вважати «кореляційною таблицею».

Митне оформлення з боку митних органів здійснюється за допомогою комп’ютерного програмного комплексу «Інспектор-2006», розроблене фахівцями Державної Митної Служби України із залученням професіональної компанії у галузі створення програмних продуктів. Подача митних декларацій та здійснення інших митних формальностей виконується декларантами або уповноваженими ними особами лише в електронному вигляді із використанням програмних продуктів, що здатні здійснити обмін необхідною інформацією із митними органами у форматі, що технічно та організаційно відповідає вимогам програмного комплексу «Інспектор-2006» та законодавства України у сфері митної справи

Інформація, вказана у «кореляційній таблиці», має виключно довідковий характер. Визначення позиції контрольного списку, якому відповідає конкретний товар, призначений для міжнародної передачі, є прерогативою Держекспортконтролю України. При цьому, право остаточного визначення митних кодів згідно з УКТ ЗЕД має лише митний орган. Відповідно до п. 1.6 Порядку використання в митних органах  дозволів і висновків ДСЕКУ та їх електронних копій (Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012р. №649) у дозвільному документі ДСЕКУ код товару згідно з УКТЗЕД наводиться довідково.

     Розглянемо використання ресурсу QD Pro на прикладі пошуку через код УКТ ЗЕД відповідної позиції у контрольних списках для ракетного сопла.

УКТ ЗЕД є багатошаровою складною структурою, тому вірне визначення відповідного конкретному товару коду УКТ ЗЕД є запорукою правильної ідентифікації товару таким методом.

     Товар: ракетне сопло.
     Код УКТ ЗЕД: 8412 90 20 90.

Етап 1.

Переходим за посиланням https:qdpro.com.ua/uk/goodinfo та бачимо наступне вікно,

     де у поле «Введіть код товару за УКТЗЕД» вводимо код УКТ ЗЕД ракетного сопла –  8412 90 20 90 – та натискаємо кнопку «Знайти».

Етап 2.

     У наступному вікні є три розділи «Імпорт», «Експорт» та «Транзит», у кожному з яких можна знайти багато корисної інформації, яка, у тому числі, стосується питань експортного контролю.

     Такими у розділі «Імпорт» є 13 та 14 пункти, де вказані всі позиції ЄС ТПВ України та Списку товарів військового призначення відповідно (19 позицій у 13 пункті та 1 позиція у 14 пункті), до яких може відноситись товар, а отже, є вірогідність того, що експортеру необхідно звертатися за отриманням дозвільного документу на право імпорту такого товару.

     У розділі «Експорт» таку ж інформацію надають пункти 2 та 3, але, відповідно до назви цього розділу, можливою є необхідність отримання дозвільного документу на експорт товару.
     2 та 3 пункти розділу «Транзит», відповідно, вказують на вірогідність застосування процедур експортного контролю щодо транзиту товару територією України.

     Результат:
     Завдяки використанню цієї, по суті, «кореляційної таблиці», було виявлено 19 позицій у ЄС ТПВ України та 1 позицію у Списку товарів військового призначення, усі з яких необхідно перевірити на предмет відповідності опису, призначення та технічних характеристик товару до інформації, наведеної в цих позиціях.